(beoogd) Voorzitter Raad van Toezicht

logo
Heel Nederland, Gelderland
Lopend
Samenwerkingsverband IJssel | Berkel ondersteunt 24 schoolbesturen in het primair onderwijs om de gezamenlijke missie passend onderwijs voor elk kind waar te maken. Voor dit samenwerkingsverband zijn we op zoek naar een (beoogd) Voorzitter Raad van Toezicht. 
In procedure
 • Voorzitter Raad van Toezicht
 • Samenwerkingsverband 
 • Primair onderwijs
 • Gelderland
Solliciteer nu

De kern van de functie

De Raad van Toezicht toetst of de directeur-bestuurder bij beleidsvorming en uitvoering van de taken en bevoegdheden oog houdt op het belang van het samenwerkingsverband in relatie tot de maatschappelijke functie en het karakter van het samenwerkingsverband. De raad verdiept zich daarbij in de cultuur van de organisatie en toetst vervolgens of de directeur-bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van alle betrokkenen bij het samenwerkingsverband en het belang van de samenleving. 

Taken voorzitter Raad van Toezicht

 • Als eerste verantwoordelijk voor het functioneren van de raad 
 • Voorbereiden en bewaken van de agenda van de raad conform de planning
 • Erop letten dat in de vergadering de verschillende gezichtspunten aan bod komen  
 • Bevorderen van een goede samenwerking zowel binnen de raad alsook daarbuiten
 • Bewaken van de rolzuiverheid
 • Bewaken van de gang van zaken conform reglementen en statuten
 • Zorgdragen voor regelmatige (zelf)evaluatie van de Raad van Toezicht.

Wat vraagt SWV IJssel | Berkel?

 • Academisch denk- en werkniveau 
 • Aantoonbare ervaring met het besturen van of intern toezichthouden op omvangrijke en/of complexe instellingen
 • Inzicht in de onderwijssector en affiniteit met het primair en/of speciaal onderwijs 
 • Kennis van de maatschappelijke dynamiek van een samenwerkingsverband 
 • Het ambacht van toezichthouden begrijpen en hier uitvoering aan kunnen geven.
 • Expertisegebieden: hrm, onderwijskunde, financiën en/of kwaliteitszorg
 • Bekendheid met het specifieke karakter van de regio (combinatie landelijk en stedelijk gebied)
 • Maatschappelijk betrokken en proactief werkend aan een voor het profiel/expertisegebied relevant netwerk
 • Eigen mening en visie passend bij de visie van SWV IJssel | Berkel
 • Werkt vanuit vertrouwen en verbinding en draagt bij aan goede onderlinge verhoudingen en prettige samenwerking. 

De voorzitter Raad van Toezicht heeft naast de hierboven gevraagde vaardigheden van leden, de volgende kwaliteiten:

 • Zich bewust van de specifieke rol als leidinggevende van het toezichtproces 
 • Voorzien van goede vergader-technische kwaliteiten
 • Kan zich verplaatsen in de belevingswereld van de directeur-bestuurder in relatie tot de positie van andere betrokkenen
 • Voldoende mate van beschikbaarheid 
 • Visie, kennis en ervaring op het gebied van werkgeverschap en medezeggenschap. 

Over SWV IJssel | Berkel

IJssel | Berkel is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs van 24 schoolbesturen met 97 scholen voor primair (speciaal) onderwijs. De scholen bevinden zich in de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst, Berkelland en een deel van Bronckhorst. Binnen SWV IJssel | Berkel hebben de schoolbesturen met elkaar afspraken gemaakt over het realiseren van passend onderwijs voor elk kind. 

SWV IJssel | Berkel is een vereniging en kent als organen de algemene ledenvergadering, een Raad van Toezicht en een bestuur. Alle 24 schoolbesturen zijn aangesloten via het lidmaatschap van de vereniging. 

Wat biedt SWV IJssel | Berkel?

Naast de mogelijkheid je in te zetten voor passend onderwijs voor ieder kind in deze regio en je verder te ontwikkelen in deze rol is er voor de voorzitter van de raad een bezoldiging van € 6.300,- per jaar beschikbaar.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken. 

Belangstellenden kunnen een digitaal informatiepakket downloaden. In dit pakket zijn relevante (beleids-)documenten van SWV IJssel | Berkel opgenomen alsook de profielschets en de planning.

De begeleiding van deze wervings- en selectieprocedure wordt uitgevoerd door Dorien Dusseldorp, adviseur van Versteege Search & Interim-management. Voor meer informatie over de procedure kun je contact met haar opnemen op 06-20305969. 
Informatie over de organisatie kun je opvragen bij mevrouw Annelies de Jonge (directeur-bestuurder) op 06-38411723. 
Informatie over de Raad van Toezicht kun je opvragen bij mevrouw Marianne Volp-Kortenhorst (voorzitter Raad van Toezicht) via marianne.volp@gmail.com.
Overige informatie over SWV IJssel | Berkel is te vinden op: www.ijsselberkel.nl.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.