Bestuurder

logo
Heel Nederland, Overijssel
Afgerond

Vind jij jouw uitdaging in het besturen van een gedreven en betrokken onderwijsorganisatie voor basisonderwijs? Wij zoeken voor PCO Noord Twente een bestuurder die zich inzet voor behoud, ontwikkeling en positionering van een organisatie voor zeven basisscholen in Almelo en Wierden met een sterke wijkfunctie.

Afgerond
 • Basisonderwijs
 • Almelo en Wierden
 • Protestants-christelijk onderwijs

De kern van de functie

Opdracht bestuurder:

 • Omarm de collectieve ambities van Koersplan 2020–2023, zet in op doorontwikkeling en neem initiatief voor het volgende beleidsplan;
 • Onderzoek de wenselijkheid van bestuurlijke samenwerking met strategische partner(s) in de regio (er is al een onderzoek beschikbaar).
 • Inspireer en faciliteer directeuren om op wijkniveau aantrekkelijk en innovatief onderwijs te creëren;
 • Maak gebruik van moderne communicatiedragers en versterk PR & communicatie;
 • Onderzoek de noodzaak van het in stand houden van (dis)locaties in relatie tot meer duurzame huisvesting en goede faciliteiten voor leerlingen en medewerkers;
 • Stimuleer de scholen tot meer samenwerken;
 • Onderzoek de mogelijkheden voor samenwerking met strategische partners in de regio voor onderwijs en opvang van 0-12-jarigen met behoud van de christelijke identiteit;
 • Neem initiatieven voor strategisch HRM/D-beleid en creëer de juiste voorwaarden om talentvolle medewerkers voor PCO Noord Twente te behouden en nieuwe medewerkers te binden (talentenpool);
 • Behoud en versterk de verdere implementatie van systematische kwaliteitszorg;
 • Werk aan een goede positionering van PCO Noord Twente in het voedingsgebied, investeer in relaties met gemeentebesturen en overige ketenpartners.
 • Geef verder vorm aan het proces voor een bestuurlijke samenwerking met een strategische partner in het onderwijs.

Wat vraagt PCO Noord Twente?

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring als bestuurder of eindverantwoordelijk directeur in het onderwijs of in een instelling/stichting in het sociale domein;
 • Bij voorkeur kennis van wet- en regelgeving en bekostigingssystematiek in het onderwijs;
 • Kennis van methoden en technieken op het gebied van personeelsmanagement, financieel management inclusief ervaring met planning & controlcycli;
 • Een heldere visie op waarden-georiënteerd christelijk onderwijs;
 • Visie op toekomstbestendig onderwijs in samenhang met kinderopvang en passend onderwijs;
 • Ruime ervaring in het vertalen van langetermijnontwikkelingen naar organisatiedoelen en het concretiseren daarvan in strategische (koers)plannen;
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en de beschikking over een voor de functie relevant netwerk dan wel de bereidheid in een netwerk te investeren;
 • Ervaring met gevolgen van demografische krimp en met bestuurlijke samenwerking en/of fusie zijn een pre.

Over PCO Noord Twente

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Noord Twente verzorgt op zes scholen in Almelo en één school in Wierden regulier basisonderwijs. Deze scholen zijn verspreid over meerdere wijken, waar deze scholen in hun stadsdeel of wijk samenwerken met andere scholen, wijkcoaches en organisaties voor kinderopvang. Daarnaast hebben scholen contact met bijvoorbeeld een kerk, geloofsgemeenschap of buurtnetwerk. 188 medewerkers verzorgen onderwijs of ondersteuning aan rond de 1.650 leerlingen.

PCO Noord Twente werkt vanuit visie, vertrouwen, verbinding en eigenaarschap. De integrale benadering van onderwijsontwikkeling is passend bij de organisatie. Eén van de motto’s is ‘leren in alle lagen’ en dat vraagt om kennis en ontwikkelingen in alle lagen en geledingen in vertrouwen te delen.

Het aantal leerlingen is de afgelopen acht jaar als gevolg van demografische krimp met 15% gedaald. In de prognose tot aan 2025 wordt rekening gehouden met een lichte daling van het leerlingenaantal. PCO Noord Twente heeft binnen de gemeente Almelo haar marktaandeel kunnen behouden/versterken.

Wat biedt PCO Noord Twente?

De nieuwe bestuurder (betrekkingsomvang 0.8-1,0 fte) ontvangt haar/zijn arbeidsvoorwaarden conform de CAO Bestuurders PO. De datum van indiensttreding is per 1 januari 2023.

Voor meer informatie: www.pcont.nl.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn van deze vacature is verstreken.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en over de benoemingsprocedure kun je contact opnemen met Alex de Gruijter, bereikbaar op 06–1369 7896 en per mail alex.degruijter@versteege-search.nl.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.