Bestuurder

logo
Groningen, Heel Nederland
Afgerond
In de ruime en ondernemende Groninger regio’s Hogeland en Eemsdelta gaan de twee scholen voor voortgezet onderwijs samenwerken aan krachtige ontwikkeling van het voortgezet onderwijs. Voor de nieuwe Stichting Holding VO Noord-Groningen i.o. zoeken wij een ondernemende en verbindende bestuurder.
Afgerond
 • Voortgezet onderwijs
 • Groningen
 • Bestuurder

De kern van de functie

Van de bestuurder wordt gevraagd verantwoordelijkheid te dragen voor goed onderwijs voor de jongeren die in Noord-Groningen opgroeien en tevens recht te doen aan de ontwikkeling van elk van beide scholen in hun eigen context. Daarbij zal de bestuurder het gehele vo maatschappelijk-strategisch positioneren in de regio Noord-Groningen, de provincie en daarbuiten. Alle mogelijkheden die worden gezien om het brede onderwijsaanbod te blijven aanbieden, gaat de bestuurder onderzoeken en benutten.

De bestuurder geeft de scholen een plek in de hele keten om zo de regio te empoweren en leerlingen en daarmee hun ouders te binden. Uiteraard blijft de bestuurder op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en vertaalt deze actief naar de organisatie en de regio.

Van de bestuurder wordt gevraagd ruimte te geven aan de algemeen directeur en de rector voor het leiden van de eigen school - maar wel in verbinding te blijven. De bestuurder is voor de schoolleiding een sparringpartner en motivator - ook als het gaat om het verbinden van de directeuren (en scholen) met elkaar, het betrekken van de stakeholders in de ontwikkeling van de holding alsmede het bewaken van onderwijskwaliteit en -kwantiteit. 

Wat vraagt Holding VO Noord-Groningen?

De bestuurder van de nieuwe holding:

 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • is bevlogen waar het gaat om onderwijs, ontwikkeling, de doelgroep én de belangen van de jongeren in de regio;
 • heeft visie, denkt op strategisch niveau en vertaalt dat naar praktische operatie;
 • heeft bestuurlijke werkervaring in een complexe organisatie bij voorkeur in het onderwijs of een sector in het sociale domein; waarbij afstemmen met verschillende gremia (management, medezeggenschap, overheden, bedrijfsleven, bonden etc.) door deze persoon zelf is uitgevoerd;
 • heeft ervaring met (politiek) complexe besluitvormingsprocessen met veel verschillende - deels - tegenstrijdige belangen; 
 • heeft het niveau en de wendbaarheid om complexe vraagstukken te analyseren, vanuit verschillende oogpunten te bezien en te beoordelen om zo tot adequate besluitvorming te komen;
 • weet goed relevante maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in het algemeen en binnen het onderwijs te signaleren;
 • kan nieuwe bronnen aanboren en bestaande bronnen effectief benutten waar het gaat om financiën, subsidies, kennis, samenwerking, innovatie etc.

Voor gevraagde persoonskenmerken en competenties verwijzen we u graag naar de beschrijving in het functieprofiel (hieronder te downloaden).

Over Holding VO Noord-Groningen

Per 1 augustus 2023 wordt Stichting Holding Voortgezet Onderwijs Noord-Groningen opgericht, als een bestuurlijke integratie van Stichting VO Eemsdelta en Het Hogeland College (vo-deel van Stichting Schoolbestuur Lauwers & Eems). Beide gaan als twee zelfstandige scholen samen verder onder één bestuur en één Raad van Toezicht (two-tier model). 

Hiermee willen beide scholen hun bestuurlijke slagkracht versterken en in de regionale context van Noord-Groningen een effectieve leeromgeving faciliteren, samen met partners binnen en buiten het onderwijs op alle locaties van beide scholen. Zo kunnen leerlingen gedijen in duurzaam thuisnabij kwalitatief sterk onderwijs in doorlopende leerlijnen van ‘een leven lang ontwikkelen’.

Binnen de nieuwe Holding behouden beide scholen hun eigen kracht en impact in de regio door werk te maken van hun verantwoordelijkheid voor goed onderwijs en daarbij recht te doen aan de ontwikkeling van hun eigen school. Tegelijkertijd versterken beide scholen met het vormen van de holding hun bestuurskracht, waardoor het vo in Noord-Groningen een steviger positie krijgt in het overleg met partners binnen en buiten het onderwijs. 

Wat biedt Holding VO Noord-Groningen?

Functie:                           bestuurder Holding VO Noord-Groningen
Bevoegd gezag:            Raad van Toezicht Holding VO Noord-Groningen
Ingangsdatum:             1 augustus 2023
Salarisschaal:               conform CAO Bestuurders funderend onderwijs
Betrekkingsomvang:    1,0 fte
Dienstverband:              aanstelling voor 4 jaar
Extra’s:                            pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO
 

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken.

Voor vragen of meer informatie: neem gerust contact op met onze adviseur Dorien Dusseldorp, telefonisch via 06-20 30 59 69 of via mail: dorien.dusseldorp@versteege-search.nl

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.