Bestuurslid/lid Raad van Toezicht juridisch profiel

logo
Heel Nederland, Gelderland
Lopend

Spreekt een stichting met 10 basisscholen onder haar hoede, waar leerlingen goed worden toegerust voor de wereld van morgen, je aan? Wij zoeken voor Stichting Poolsterscholen een bestuurslid (inkomend lid Raad van Toezicht) met expertise op juridisch terrein.

In procedure
 • Basisonderwijs
 • Bestuur (toekomstig Raad van Toezicht)
 • Lochem

De kern van de functie

Als bestuurslid (lid Raad van Toezicht) heb je een

 • toezichthoudende rol: toezicht houden op de organisatie en het handelen van de algemeen directeur en een aantal belangrijke beleidsbeslissingen vaststellen;
 • adviserende rol: het vermogen en de attitude om inhoud te geven aan de klankbordfunctie, de dialoog voeren met de algemeen directeur en daarbij ook zelf initiatieven nemen;
 • werkgeversrol: de rol vervullen van werkgever en vanuit die rol belast met het werven en selecteren, aanstellen, beoordelen en ontslaan van de leden van de algemene directie;
 • netwerkrol: vanuit eigen positie als bestuur waar nodig de algemeen directeur ondersteunen in het netwerk van interne en externe stakeholders.

Wat vraagt Stichting Poolsterscholen?

Expertise op het gebied van juridische zaken (onderwijsgerelateerd)

 • Bewezen brede kennis en ervaring op het gebied van juridische vraagstukken in non-profit organisaties bijvoorbeeld verkregen in een algemene juridische praktijk;
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen;
 • Kan fungeren als vraagbaak/klankbord voor het bestuur op juridisch gebied, met name voor zaken die onderwijs-gerelateerd zijn; en beschikt hiervoor over een adequaat juridisch netwerk;
 • Juridische blik op personele, organisatorische en beheerstechnische vraagstukken;
 • Succesvolle ervaring in profilering, positionering, onderhandelen en externe communicatie ten behoeve van een partij bij conflicterende belangen;
 • Visie op en kennis van en ervaring in de ontwikkelingen in governance en compliance-vraagstukken en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (zoals WOP, WOR, WNT, e.a.).

Over Stichting Poolsterscholen

Stichting Poolsterscholen (Primair Openbaar Onderwijs Lochem) bestaat uit 10 basisscholen, elk met eigen schoolgebouw, gehuisvest in de gemeente Lochem. Het bestuur vormt, op dit moment, het bevoegd gezag van de scholen en de organisatie wordt aangestuurd door een algemeen directeur met ruim mandaat. De Poolsterscholen variëren in omvang van 53 tot 284 leerlingen; in totaal heeft de stichting 1.527 leerlingen en er werken 171 personeelsleden binnen de stichting. De organisatie beschikt over een bestuurskantoor ten behoeve van bestuur en management. Stichting Poolsterscholen is een stabiele onderwijsorganisatie waarbinnen sprake is van een goede werksfeer, waar hard gewerkt wordt, de onderwijskwaliteit op orde is en de financiële positie duurzaam en gezond is. Op dit moment loopt er een transitieproces naar een Raad van Toezicht–Bestuurmodel.

Wat biedt Stichting Poolsterscholen?

 • De kans om een actieve bijdrage te leveren aan het openbaar basisonderwijs in de gemeente Lochem;
 • Samenwerking met de overige bestuursleden en de algemeen directeur;
 • Op korte termijn de overgang naar een Raad van Toezicht–Bestuurmodel;
 • Een binnen de sector passende, gematigde vergoeding;
 • Scholingsmogelijkheden via VTOI zijn aanwezig.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn van deze vacature is verstreken.

Een uitgebreid digitaal informatiepakket kunt u hieronder downloaden. In dit pakket zijn het organisatie- en functieprofiel en overige relevante (beleids)documenten opgenomen.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Harry Claessen, telefoon: 06 4134 4378.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.