Conrector onderwijs

logo
Heel Nederland, Noord-Holland
Nieuw
Sancta Maria zoekt per direct, uiterlijk per 1 oktober 2022 een enthousiaste en inspirerende conrector onderwijs met een groot onderwijshart, die consequent en daadkrachtig leiding kan geven. Ben jij iemand die het onderwijsconcept van Sancta Maria omarmt en leiding kan geven aan de verdere doorontwikkeling van de koers van de school? Kun jij samen met de medewerkers vormgeven aan de ontwikkeling van een teamstructuur met een professionele cultuur? Dan is Sancta Maria op zoek naar jou!
Nieuw
 • Conrector onderwijs
 • havo-vwo
 • Haarlem
Solliciteer nu

De kern van de functie

De school is op zoek naar een conrector onderwijs die een daadkrachtige verbindende teamspeler en strategisch leider is. Die open, toegankelijk, integer en actiegericht is en weet wat er nodig is op Sancta Maria om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Die analytisch en conceptueel kan denken, ambitieus en proactief is. Die oplossingsgericht werkt en rechtvaardig en duidelijk is. Deze conrector onderwijs is tenslotte schriftelijk en communicatief vaardig.

De conrector onderwijs op Sancta Maria: 

 • geeft leiding aan de teamleiders; 
 • organiseert en stimuleert het professionele gesprek over de visie op onderwijs en de concretisering daarvan;
 • draagt zorg voor de totstandkoming van en ziet toe op de naleving van afspraken met betrekking tot de pedagogische-didactische uitvoering;
 • stimuleert de ontwikkeling van docenten en teamleiders; 
 • faciliteert de toepassing van nieuw technologie in het onderwijs; 
 • heeft oog en passie voor innovatieve trajecten binnen het onderwijs; 
 • creëert een schoolklimaat dat gericht is op continue verbetering van de onderwijskwaliteit, binnen de visie en missie van school; 
 • coördineert samenhang en standaardisering van jaarprogramma en toetsing binnen de secties; 
 • stimuleert een open en transparante communicatie binnen de verschillende verantwoordelijkheidsniveaus binnen de onderwijsuitvoering;
 • stimuleert de samenwerking tussen de secties en jaarlagen; 
 • ontwikkelt samenhangend beleid en uitvoering van leerlingbegeleiding, mentoraat en decanaat;
 • ziet toe op optimalisering van de leerlingenzorg binnen de kaders van Passend Onderwijs en de beleidsafspraken rond leerlingenzorg;
 • coördineert een goede implementatie van de PDCA-cyclus aan de hand van de onderwijsresultaten, evaluaties, feedback en klachten over de uitvoering van de onderwijsorganisatie; 
 • bereidt beleid voor ter verbetering van het onderwijs en ziet toe op naleving van bestuurs- en schoolleidingbeleid;
 • vertoont kwaliteitsbewustzijn binnen de organisatie, waarbij gegevens van instroom-doorstroom, uitstroom- en examenresultaten samen met teamleiders worden geëvalueerd en van passende acties worden voorzien; 
 • is zich hierbij bewust van de maatschappelijke opdracht die Sancta Maria vervult binnen het Haarlemse onderwijsveld. 

Wat vraagt Sancta Maria?

 • Gedegen kennis van onderwijswet- en regelgeving, bij voorkeur opgedaan in een Masteropleiding gericht op onderwijskundig leiderschap.
 • Academisch werk- en denkniveau en relevante ervaring in een leidinggevende functie in het onderwijs.
 • Gedegen kennis van voor recente ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs.
 • Een visie op toekomstgericht onderwijs (havo en vwo) en het leveren van het maatwerk daarin, aansluitend op de visie en missie van Sancta Maria.
 • Zicht op doorgaande leerlijnen en aansluitingsvraagstukken.
 • Zicht op professionaliseringsvraagstukken in het vo.
 • Oog voor vernieuwingen en kan veranderingsprocessen leiden.
 • Wens onderdeel uit te maken van een lerende organisatie en daarin voorbeeldgedrag te tonen.
 • Aantoonbare vaardigheid in: 
  o    het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van onderwijskundig beleid;
  o    het voorbereiden en bijdragen aan beleidsnotities; 
  o    het opstellen van meerjarenplannen en jaarplannen; 
  o    het onderhouden van goede relaties met belanghebbenden bij de school.

Over Sancta Maria

Sancta Maria is opgericht in 1931 als een school voor gymnasiumonderwijs. Sinds de oprichting in 1931 is er veel veranderd. Het huidige gebouw is uitgebreid en vernieuwd, het aantal leerlingen is toegenomen en de lessen en ruimtes zijn aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Leerlingen krijgen les op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. Sancta Maria is een katholieke school waar ouders en leerlingen zich welkom voelen, ongeacht hun levensvisie of geloofsovertuiging. Er werken 150 medewerkers. Samen dragen zij zorg voor meer dan 1.500 leerlingen uit Haarlem en omgeving. Sancta Maria heeft goed contact met 60 verschillende basisscholen uit de omgeving. 

Lyceum Sancta Maria staat als UNESCO-school voor een actieve deelname aan de wereld van vandaag én morgen. De leerlingen gaan van school met méér dan een diploma: resultaten zijn in eerste instantie mooie cijfers, maar de ontwikkeling van gedrag en vaardigheden om succesvol te zijn in een vervolgopleiding, beroep of in de samenleving, zijn net zo belangrijk. Bovendien heeft elke leerling recht op goed onderwijs dat motiveert en uitdaagt om het beste uit zichtzelf te halen. 

Wat biedt Sancta Maria?

Functie:                           conrector onderwijs
Ingangsdatum:              uiterlijk 1 oktober 2022
Salarisschaal:                schaal 13 CAO VO
Betrekkingsomvang:     1.0 fte (0.8 fte is bespreekbaar)
Dienstverband:              tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling

Meer informatie over Sancta Maria is te vinden op de website van de school www.sanctamaria.nl

Solliciteren en meer informatie

Heb je belangstelling voor een nieuwe stap in jouw loopbaan? Upload dan jouw brief en cv, gericht aan mevrouw Claasje Quadekker, rector-bestuurder van Lyceum Sancta Maria, uiterlijk 1 juli 2022 via onderstaande sollicitatieknop.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de procedure kun je contact opnemen met Susan Zandbergen, via 06-14292312 of susan.zandbergen@versteege-search.nl. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd.

Een uitgebreid digitaal informatiepakket kun je hieronder downloaden. In dit pakket zijn relevante (beleids-)documenten opgenomen en een uitgebreide profielschets van de vacature.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.