Directeur

logo
Heel Nederland, Utrecht
Afgerond

Het Algemeen Bestuur van de Vereniging voor Gespecialiseerd Onderwijs zoekt op korte termijn een directeur voor de onlangs gevormde Sectorraad GO. De nieuwe directeur geeft als boegbeeld van de Sectorraad GO sturing aan de positionering van gespecialiseerd onderwijs binnen de onderwijsketen po-vo-mbo(-hbo).

Afgerond
 • Directeur
 • Kennis- en expertisecentrum
 • Gespecialiseerd onderwijs
 • Utrecht

De kern van de functie

 • Zorgen voor een doorontwikkeling van de Sectorraad GO tot een organisatie die in staat is om waar nodig duurzaam gespecialiseerd onderwijs te laten verzorgen en waar mogelijk samen met het regulier onderwijs te werken aan inclusief onderwijs. 
 • Uitdragen van de speerpunten en de strategische positie van de Sectorraad GO, in gezamenlijkheid ontwikkelen van een inhoudelijke agenda die voorziet in meer focus en prioritering en deze agenda binnen de vereniging uitrollen.
 • Zorg blijven dragen voor hoogwaardig relatiebeheer met nadruk op het goed bedienen van de leden van de Sectorraad GO en het organiseren van betekenisvolle netwerkbijeenkomsten waarin halen en brengen (kennisdeling) centraal staan.
 • Participeren in landelijke overlegsituaties en netwerken met beleidsmakers (ministerie OCW, SLO, CITO en CvTE), PO-, VO- en MBO-raad, Sectorraad PrO, Netwerk LPO en alle betrokkenen binnen Sectorraad GO.
 • Rust creëren binnen het verenigingsbureau. Op basis van een goede scan nagaan wat een verantwoorde en efficiënte bezetting is van het bureau en die realiseren. Hierbij ook bepalen hoe om te gaan met het inhuren van externe expertise versus het aantrekken van aanvullende expertise binnen het bureau. 

Wat vraagt Sectorraad GO?

Om als directeur van de Sectorraad GO succesvol te kunnen functioneren en de gestelde doelstellingen en opdrachten te realiseren, wordt van de nieuwe directeur het volgende verwacht:
 • academisch werk- en denkniveau; aanvullende recente scholing op het terrein van veranderkunde en governance is een pre;
 • werkervaring in het gespecialiseerd onderwijs is een pre;
 • kennis van (de ontwikkelingen in) het gespecialiseerd onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en bij voorkeur ook middelbaar beroepsonderwijs of in staat zich dit op korte termijn eigen te maken;
 • aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en vandaaruit affiniteit met het gespecialiseerd onderwijs en de daarin aanwezige doelgroepen;
 • bij voorkeur op de hoogte van de wet- en regelgeving in het onderwijs (WO, WVO, expertisecentra, mbo, passend onderwijs) of het vermogen zich dit op korte termijn zich eigen te maken om vandaaruit te fungeren als vraagbaak;
 • aantoonbare leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring;
 • affiniteit met het werkveld van leerkrachten en ondersteuners in het gespecialiseerd onderwijs en op basis daarvan kunnen denken en werken vanuit die praktijk;
 • aantoonbare ervaring met strategische beleidsontwikkeling, implementatie van vastgesteld beleid, kwaliteitszorg en stakeholder management;
 • vermogen zich gemakkelijk en effectief te bewegen binnen relevante onderwijs-en politieke netwerken en in allerlei samenwerkingsverbanden op het gebied van (gespecialiseerd) onderwijs. 

Over Sectorraad GO

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, vindt er niet alleen een betere inzet voor de leerlingen in het speciaal basis- en voortgezet onderwijs plaats, maar worden ook de krachten gebundeld voor het reguliere onderwijs. Dit alles vanuit het geloof in een optimale situatie waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zet de Sectorraad GO daar graag zijn gespecialiseerde kennis voor in.
Vanuit het verenigingsbureau vindt vooral de coördinatie binnen de Sectorraad GO plaats en worden netwerk- en expertisebijeenkomsten voor de leden georganiseerd. Via een goed functionerende en up-to-date website en helpdesk, en een informatieve nieuwsbrief worden de leden adequaat geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving. Het bureau treedt daarnaast op als een expertisecentrum. Passend bij de smalle bezetting van het bureau is men op zoek naar een directeur die sturing geeft aan de dagelijkse activiteiten van het bureau, een deskundig en specialistisch adviseur en het secretariaat. Waar nodig wordt tijdelijk extern expertise ingehuurd.   

Onderaan deze pagina is het digitaal informatiepakket te downloaden. In dit pakket zijn relevante documenten over de Sectorraad GO, de functie, de benoemingsprocedure en het tijdschema opgenomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.gespecaliseerdonderwijs.nl.

Wat biedt Sectorraad GO?

Deze uitdagende functie (0,8-1,0 fte) wordt beloond conform de CAO PO (Schaal 14, maximaal € 6.678,- per maand) ; de Sectorraad GO kent verder gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Solliciteren en meer informatie

Belangstellende kandidaten worden uitgenodigd om te solliciteren. Een motivatiebrief met cv, gericht aan het Algemeen Bestuur Sectorraad GO, kan worden geüpload via onderstaande button. Sluitingstermijn van de vacature is 20 september 2021.
Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.