Directeur

logo
Heel Nederland, Flevoland
Afgerond

Spreekt een kleinschalige vmbo-school, waar sterk gefocust wordt op de loopbaanontwikkeling van de leerling, je aan? Namens de besturen van VariO Onderwijsgroep en Emelwerda College zoeken wij een directeur voor het Vakcollege Noordoostpolder; een vmbo voor leerlingen met een basis- of kaderberoepsgericht advies, dat aansluit op de behoeften en wensen van leerlingen. De nieuwe directeur is het boegbeeld van de school, een onderwijskundig leider.

Afgerond
 • Voortgezet onderwijs
 • Vmbo bb/kb
 • Emmeloord

De kern van de functie

Voor de nieuwe directeur wachten de volgende opdrachten:

 • Geef leiding aan de dagelijkse gang van zaken op het Vakcollege en neem verantwoordelijkheid voor uitdagend beroepsgericht onderwijs in de regio, toegespitst op goed werkgeverschap en onderwijskwaliteit.
 • Zorg binnen het Vakcollege voor behoud van een plezierig leer- en werkklimaat en draag bij aan heldere communicatielijnen tussen de medewerkers en de bestuurders van het Emelwerda College en VariO Onderwijsgroep.
 • Analyseer op basis van gesprekken met betrokkenen de interne organisatiestructuur en doe beide bestuurders een voorstel tot een nieuwe gewenste structuur.
 • Geef sturing aan de vijf ontwikkelgroepen op basis van een cyclische aanpak inclusief jaarlijkse evaluatie en formulering van de vervolgopdracht.
 • Zoek samenwerking met de directeuren van de Bonifatius mavo en de mavo van het Emelwerda College voor de ontwikkeling van een nieuw beroepsgericht mavo-programma.
 • Volg actief de ontwikkelingen op de VO-Campus Emmeloord en adviseer beide bestuurders over gewenste scenario’s voor participatie in de doorlopende beroepsgerichte opleidingen.
 • Neem in overleg met beide bestuurders verantwoordelijkheid voor doorontwikkeling van Sterk Techniekonderwijs (STO).
 • Voer regie bij het opstellen van een nieuw Schoolwerkplan, geef blijk van een heldere toekomstgerichte visie op onderwijs, personeelsbeleid en leiderschap. Betrek medewerkers bij het formuleren van doelstellingen voor een toekomstbestendig en aantrekkelijk onderwijsaanbod.
 • Draag bij aan een transparante kwaliteitssystematiek en neem verantwoordelijkheid voor behoud én versterking van onderwijskwaliteit.
 • Onderhoud en versterk relaties met het bedrijfsleven en overige externe partners in de regio van het Vakcollege Noordoostpolder.

Wat vraagt het Vakcollege Noordoostpolder?

 • Ten minste hbo+ denk- en werkniveau;
 • Onderwijskundige leidinggevende ervaring bij voorkeur in vmbo of beroepsgericht onderwijs;
 • Ervaring in en kennis van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo;
 • Visie op de doorlopende leerlijn in het beroepsgericht onderwijs en bij voorkeur ervaring met de nieuwste programma’s en innovaties;
 • Ervaring in het aansturen van bedrijfsmatige processen (financiën, formatie en P&O) is een pre;
 • Een voor de functie relevant onderwijskundig netwerk in Noord-Nederland of bereid zijn in een dergelijk netwerk te investeren;
 • Ervaring in het regionale bedrijfsleven is een pre.

Over het Vakcollege Noordoostpolder

Het Vakcollege Noordoostpolder is een vmbo-school, waar leerlingen in een doorlopende leerroute worden opgeleid tot vakman of vakvrouw. Leerlingen met een basis- of kaderberoepsgericht advies kunnen op het Vakcollege Noordoostpolder terecht. Leerlingen kunnen in vier jaar een vmbo-diploma halen en daarna doorstromen naar het mbo. Het Vakcollege Noordoostpolder is een kleinschalige school en heeft een eigen modern schoolgebouw, voorzien van goed uitgeruste praktijklokalen.

Leerlingen worden op het Vakcollege uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze worden gezien, doen er toe en mogen zijn wie ze zijn. Ze worden gekend en begeleid in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Ze hebben een actieve rol in de lessen door zelf sturing te geven aan hun eigen loopbaanontwikkeling en medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.

In het afgelopen schooljaar waren 44 medewerkers aan de school verbonden en volgden circa 300 leerlingen onderwijs.

Het Vakcollege Noordoostpolder valt sinds 2014 bestuurlijk onder Emelwerda College en VariO Onderwijsgroep. De directeur Vakcollege Noordoostpolder wordt door de bestuurders van beide scholengroepen aangestuurd en zal schoolbreed verantwoordelijk zijn voor alle beleidsterreinen.

Voor meer informatie zie: www.vakcollegenoordoostpolder.nl

Wat biedt het Vakcollege Noordoostpolder?

De nieuw aan te stellen directeur (betrekkingsomvang circa 0,8 fte) ontvangt haar/zijn arbeidsvoorwaarden conform schaal 13 CAO VO. De datum van indiensttreding is per 1 januari 2023.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn van deze vacature is verstreken.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de procedure kun je contact opnemen met Alex de Gruijter via 06-13697896 of alex.degruijter@versteege-search.nl.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.