Directeur-bestuurder

logo
Heel Nederland, Drenthe
Lopend
Voor Plateau zoeken we een onafhankelijk denkend natuurlijk leider die de belangen van de kinderen, leerlingen, ouders, medewerkers en omgeving met elkaar verbindt en op elkaar afstemt. Met oprechte aandacht en een frisse blik ondersteunt hij of zij de verdere ontwikkeling en implementatie van de inmiddels gekozen koers en strategie.
In procedure
 • Assen
 • Primair onderwijs en speciaal onderwijs
 • Kinderopvang
 • Voortgezet speciaal onderwijs

 

De kern van de functie

De directeur-bestuurder bestuurt de stichting volgens het managementstatuut, ontwikkelt strategisch beleid en draagt zorg voor de vaststelling, uitvoering en evaluatie daarvan, geeft integraal leiding aan de stichting en de kindcentra, vertegenwoordigt de stichting. De directeur-bestuurder geeft direct leiding aan de directeuren en de (beleids)medewerkers van het bestuurskantoor en voert overleg met de leden van de medezeggenschapsorganen.

Wat vraagt Plateau Integrale Kindcentra?

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring in een leidinggevende en/of bestuurlijke functie binnen de kinderopvang en of het (primair) onderwijs of een complexe organisatie;
 • kennis van (bedrijfsvoerings)processen;
 • kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en beschikt daarbij over een functie-relevant netwerk of is bereid hierin te investeren;
 • ruime kennis van de sector;
 • kennis van de landelijke, regionale en lokale voorzieningen; financieel-economische kennis en basale juridische kennis;
 • aantoonbare affiniteit met integrale kindcentra, kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen kinderopvang en onderwijs en inzicht in de verschillen in dynamiek tussen kinderopvang en onderwijs.
 • ervaring op het gebied van het vertalen van langetermijnontwikkelingen naar organisatiedoelen en het concretiseren daarvan in beleid;
 • ervaring met het opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving in een complex krachtenveld.

Over Plateau Integrale Kindcentra

Plateau Integrale Kindcentra is met veertien locaties en een breed spectrum aan pedagogische concepten binnen de gemeente Assen dé integrale organisatie voor algemeen toegankelijke kinderopvang, buitenschoolse opvang en primair onderwijs.

Naast de 11 locaties voor primair onderwijs is er een locatie voor speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 (Kind- en Leercentrum 12-20 jaar) en een AZC School. Iedere dag komen op de locaties Integrale Kindcentra (IKC) ca. 3.000 kinderen - van 0 tot 13 - samen om te leren, te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Een kindcentrum wordt als één geheel geleid en de medewerkers vormen één team. Ouders en kinderen hebben dan ook te maken met één pedagogische missie en visie, één organisatie, één regie en één team. Plateau is werkgever van ongeveer 500 mensen.

Wat biedt Plateau Integrale Kindcentra?

Plateau Integrale Kindcentra biedt u een kans om de vernieuwing die de integrale kindcentra met zich meebrengen, ten volle uit te nutten voor kinderen tot de middelbare schoolleeftijd in Assen en omgeving.
De nieuw aan te stellen directeur-bestuurder ontvangt de arbeidsvoorwaarden conform de CAO Bestuurders PO. De beoogde datum van indiensttreding is 1 september 2022. Betrekkingsomvang: 1.0 fte.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn van deze vacature is verstreken.

Voor meer informatie over de vacature directeur-bestuurder kunt u contact opnemen met Fred Timmermans. Hij is telefonisch bereikbaar op: 06-1327 3585 of per mail: fred.timmermans@versteege-search.nl.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.