Directeur-bestuurder

logo
Heel Nederland, Friesland
Afgerond
Stichting voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs Leeuwarden en omstreken zoekt een empathische en verbindende directeur-bestuurder met een gezonde portie zakelijkheid en lef. U stapt binnen in een goed bekendstaande, bruisende organisatie in ontwikkeling. Met 16 basisscholen op 17 locaties biedt PCBO Leeuwarden e.o. goed onderwijs met oprechte aandacht voor iedere leerling.
Afgerond
 • Protestants-christelijk
 • Primair onderwijs
 • Noord-Nederland
 • Leeuwarden

De kern van de functie

 • U bent lid van het dagelijks bestuur en als zodanig belast met de dagelijkse leiding van de stichting en de bij de stichting horende scholen.
 • De eindverantwoordelijkheid voor het voorbereiden en het uitvoeren van het strategisch beleidsplan ligt bij de directeur-bestuurder.
 • Het is aan de directeur-bestuurder de grondslag en de realisatie van doelen van PCBO Leeuwarden e.o. te bewaken, waarbij u toeziet op naleving van wettelijke bepalingen, vastgestelde procedures en gemaakte afspraken.
 • U geeft leiding aan de schooldirecteuren en leden van het stafbureau en voert regelmatig overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het toezichthoudend bestuur.
 • Het doelmatig beheren en aanwenden van de financiën valt onder de zorg van de directeur-bestuurder. Alle rapportage en verantwoording voert u uit conform de vastgestelde planning-en-controlcyclus.
 • U bent een belangrijke verbindende schakel binnen de stichting. Het bezoeken van de scholen, sparringpartner zijn voor schooldirecteuren en stafmedewerkers maar ook bereikbaar zijn voor ouders, medezeggenschap, externe partijen en samenwerkingsverbanden zijn een belangrijk onderdeel van uw takenpakket.
 • Vast onderdeel is het proactief vertegenwoordigen van PCBO Leeuwarden e.o. naar buiten toe. Actief deelnemen aan netwerken en als boegbeeld functioneren van de organisatie maakt hier deel van uit.
 • U bewaakt en borgt de christelijke identiteit van de school en draagt deze uit.

Wat vraagt PCBO Leeuwarden e.o.?

 • Een academisch werk- en denkniveau
 • Een aantal jaren succesvolle ervaring in een directie- of bestuurlijke functie
 • Een heldere visie op en een goed en reëel beeld van wat er speelt in het onderwijs, kennis van een schoolorganisatie en de daarbij behorende bedrijfsvoeringprocessen
 • Een warm hart voor christelijk onderwijs en in staat dit intern en extern uit te dragen en te vertegenwoordigen
 • Een combinatie van gezonde zakelijkheid, lef en warm verbindend vermogen
 • Gerichtheid op de ontwikkeling van eigentijds onderwijs daarbij ruimte gevend aan innovatieve ideeën en het grijpen van kansen
 • In staat de strategisch visie en het overkoepelend denken te vertalen naar concrete doelstellingen en praktisch handelen
 • Het vermogen om zich gemakkelijk en effectief binnen de lokale en regionale samenleving te bewegen en relaties aan te gaan.

U herkent zich in de volgende eigenschappen

 • U bent een verbinder tussen alle bij de organisatie betrokken groepen waarbij u ook graag tijd doorbrengt in de scholen.
 • U bent zichtbaar, benaderbaar, betrokken en hebt een warme en oprechte interesse in medewerkers en leerlingen.
 • U kunt variëren in uw leiderschapsstijl waarbij u vertrouwen geeft en rust en optimisme uitstraalt
 • U bent een krachtige persoonlijkheid en weet waar nodig door te pakken en te confronteren
 • U bent proactief in het aangaan van contacten en beweegt makkelijk in verschillende netwerken door uw communicatieve vaardigheden in combinatie met een politieke antenne.
 • U zoekt en benut kansen (ook als deze niet direct voor de hand liggen) en  toont hierin een verfrissende dosis lef en ondernemerschap.
 • De identiteit van de stichting past bij uw eigen geloofsidentiteit.

Over PCBO Leeuwarden e.o.

Stichting voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs (PCBO) in Leeuwarden en omstreken heeft basisscholen in of vlakbij alle wijken van Leeuwarden, Stiens, Wirdum, Grou, Akkrum en Aldeboarn.

Alle PCBO-basisscholen werken voor buitenschoolse opvang nauw samen met kinderopvangorganisaties. Binnen een aantal PCBO-scholen groeide die samenwerking uit tot een Integraal Kind Centrum (IKC) waar onderwijs en kinderopvang vergaand geïntegreerd zijn en men werkt met een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 14 jaar.

Voor meer informatie over PCBO Leeuwarden e.o. zie www.pcboleeuwarden.nl.

Wat biedt PCBO Leeuwarden e.o.?

Functie:                         directeur-bestuurder
Ingangsdatum:            1 augustus 2023
Salarisschaal:               BC (conform CAO bestuurder funderend onderwijs)
Betrekkingsomvang:   1fte
Dienstverband:            wordt in onderling overleg nader overeengekomen
Extra’s:                           pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO bestuurders funderend onderwijs

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorien Dusseldorp via telefoon:
06-203 059 69 of per mail: dorien.dusseldorp@versteege-search.nl

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.