Directeur-bestuurder

logo
Heel Nederland, Noord-Holland
Afgerond

Ben jij een ondernemende, enthousiaste, verbindende directeur-bestuurder met oog voor mensen en processen? Ben je in staat om de ingeslagen koers te verkennen, te verdiepen en waar nodig nieuwe initiatieven te ontplooien samen met de aangesloten besturen? Heb je affiniteit met passend onderwijs? Denk je in mogelijkheden en ben je goed in samenwerken? Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en zoek je een functie waar je je aan wilt verbinden? Dan ben jij mogelijk de persoon die wij zoeken. 

Afgerond
 • voortgezet onderwjs
 • directeur-bestuurder
 • samenwerkingsverband
 • Noord-Holland

De kern van de functie

De directeur-bestuurder werkt op de volgende resultaatgebieden:

 • Het bestuur van de vereniging/het samenwerkingsverband
 • Strategische koersbepaling en integraal management
 • Positionering en profilering samenwerkingsverband in de maatschappelijke omgeving
 • Leiding en koers
 • Voorbereiding algemene ledenvergadering (i.s.m. onafhankelijk voorzitter). 

De strategische agenda van de directeur-bestuurder bevat de komende jaren onder andere de volgende thema’s en opdrachten:

 • Versterk de positie van het SWV VO Noord-Kennemerland op alle strategische beleidsterreinen.
 • Bouw verder aan een uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod binnen het samenwerkingsverband voor leerlingen en medewerkers in een uitdagende leeromgeving. 
 • Zorg voor de verdere ontwikkeling en versterking van een professionele cultuur.
 • Geef op inspirerende wijze leiding aan het samenwerkingsverband. 
 • Bevorder initiatieven voor innovatief passend onderwijs inclusief systematische evaluatie van deze innovaties. 
 • Borg de gezonde financiële positie van het samenwerkingsverband. 
 • Investeer in een persoonlijke en constructieve relatie met de stakeholders. 

Wat vraagt SWV VO Noord-Kennemerland?

De professional die wij zoeken, heeft:
 • ruime ervaring in een eindverantwoordelijke managementfunctie in het onderwijs of in een met het onderwijs verbonden sector;
 • kennis van en inzicht in onderwijskundige ontwikkelingen rondom passend onderwijs in het v(s)o; 
 • kennis van en inzicht in (politiek) maatschappelijke ontwikkelingen in de gebieden waarop het samenwerkingsverband actief is; 
 • kennis van en inzicht in de sectoren primair en voortgezet onderwijs, jeugdhulp, zorg en justitie en de ontwikkelingen hierin; 
 • kennis van en inzicht in het functioneren van de overheid en de relevante politiek- bestuurlijke omgeving;
 • inzicht in de rol, positie en activiteiten van samenwerkingsverbanden;
 • ervaring met netwerkorganisaties, sturingsmethoden en technieken w.o. de overheid en de relevante politiek-bestuurlijke omgeving;
 • de visie om de kernwaarden van SWV VO Noord-Kennemerland te onderschrijven;
 • ervaring met verandermanagement en een duidelijke visie op kwaliteit en systematisch vernieuwen/verbeteren van passend onderwijs;
 • bekendheid met methoden en technieken van risicomanagement, interne kwaliteitszorg, planning en control en bedrijfsvoeringprocessen;
 • ervaring met het vertalen van langetermijnontwikkelingen naar organisatiedoelen en het concretiseren daarvan in beleids- en actieplannen; 
 • relevante kennis van de onderwijsfinanciën; 
 • een academisch werk- en denkniveau.

Over SWV VO Noord-Kennemerland

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Noord-Kennemerland bestaat uit 9 besturen die samen verantwoordelijk zijn voor 25 scholen. Het samenwerkingsverband verzorgt passend onderwijs voor ruim 14.400 leerlingen en stelt zich ten doel dat iedere leerling een diploma op zijn/haar niveau haalt of een passende en duurzame werk- of participatieplek krijgt. Tegelijkertijd heeft het samenwerkingsverband als vormend doel geformuleerd dat ieder kind zich sterk voelt en een perspectiefvolle toekomst heeft. Het motto, verwoord in de missie, is: Sterke kinderen met een kansrijke toekomst. De kerntaak van het samenwerkingsverband is het realiseren van een dekkend netwerk: een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, zodat iedere jongere met een extra ondersteuningsbehoefte een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgt. Het samenwerkingsverband slaagt er in het ondersteuningsaanbod steeds meer dekkend te krijgen.

Wat biedt SWV VO Noord-Kennemerland?

Je kunt het volgende van SWV VO Noord-Kennemerland verwachten:
 • Bij de functie van directeur-bestuurder hoort een salaris volgens de CAO bestuurders in het funderend onderwijs en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Een fulltime dienstverband heeft de voorkeur, maar een werktijdfactor van 0,8 fte is bespreekbaar. 
 • Je start voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens 4 jaar. 
 • Je standplaats is Alkmaar.
 • De benoeming start bij voorkeur met ingang van 1 oktober 2023. 

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken.

Informatie 
Hieronder kun je een digitaal informatiepakket downloaden. In dit pakket zijn relevante (beleids)documenten van SWV VO Noord-Kennemerland opgenomen. Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de procedure kun je  contact opnemen met Susan Zandbergen. Informatie over SWV VO Noord-Kennemerland is te vinden op www.swvnoord-kennemerland.nl
 

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.