Drie leden Raad van Toezicht

logo
Heel Nederland, Friesland
Nieuw

Wij zoeken voor Stichting Arlanta, een stichting voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Noordoost-Friesland drie leden Raad van Toezicht voor de domeinen

 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Financiën
 • Onderwijs
Nieuw
 • Primair onderwijs
 • Noordoost-Friesland
 • Dokkum
Solliciteer nu

De kern van de functie

 • Toezicht houden op het functioneren van de stichting in het algemeen en het College van Bestuur in het bijzonder;
 • Vervullen van het werkgeverschap ten aanzien van het College van Bestuur;
 • Fungeren als klankbord voor het College van Bestuur.

Wat vraagt Stichting Arlanta?

Vacature 1: aandachtsgebied Financiën

 • kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, met het accent op financiën en risicomanagement;
 • kennis van en ervaring met jaarrekeningen, begrotingen en managementrapportages; bekendheid met onderwijsfinanciering is een pre;
 • kennis van risicobeheersing en moet voor de bestuurder, de controller en de accountant van de stichting een kundig gesprekspartner zijn.

Vacature 2: aandachtsgebied onderwijs en kwaliteit

 • brede kennis en ruime ervaring op het terrein van onderwijs en onderwijskwaliteit;
 • beschikt bij voorkeur over bestuurlijke ervaring binnen het onderwijs of een aan het onderwijs verbonden sector.

Vacature 3: aandachtsgebied algemeen bestuurlijke zaken

 • kennis van en ervaring met openbaar bestuur op lokaal of regionaal niveau;
 • ervaring met huisvestingszaken of met het juridisch domein.

Over Stichting Arlanta

Stichting Arlanta is een organisatie die christelijk, hoogstaand en innovatief basisonderwijs biedt met gedreven, professionele medewerkers, zodat leerlingen zich ontwikkelen tot wereldkinderen. De organisatie bestaat uit een veelkleurig palet van 22 christelijke scholen voor basisonderwijs (waarvan 1 voor speciaal basisonderwijs) in de gemeente ‎Noardeast-Fryslân. In het schooljaar 2021-2022 bedraagt het aantal leerlingen 2.231. Het leerlingenaantal zal de komende jaren dalen met 10–15 % als gevolg van demografische krimp. Circa 400 mensen verzorgen onderwijs of ondersteunende werkzaamheden. Stichting Arlanta Dokkum is betrokken bij het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.

Wat biedt Arlanta?

Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs en handelen daarnaar. Leden Raad van Toezicht ontvangen een honorarium en een onkostenvergoeding.

Voor meer informatie: www.arlanta.nl

Solliciteren en meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en over de benoemingsprocedure kunt u contact opnemen met Erik Versteege. Hij is bereikbaar op 06–1625 9779 en per mail info@versteege-search.nl.

Hebt u belangstelling voor de vacature lid Raad van Toezicht? Richt dan uw motivatie aan de Raad van Toezicht Arlanta, en dien uw motivatie en cv voor 18 mei 2022 in via de sollicitatieknop.

Het digitaal informatiepakket kunt u hieronder downloaden. In dit pakket zijn de profielschets en overige relevante documenten opgenomen.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.