Lid Raad van Toezicht

logo
Heel Nederland, Friesland
Afgerond
Ben je op zoek naar een betekenisvolle, toezichthoudende functie? Wil je je ontwikkelen en groeien in het vak van toezicht houden? Wij zoeken voor Stichting Proloog, gemeente Leeuwarden (primair onderwijs) een energiek en betrokken lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van financiën. 
Afgerond
 • Primair Onderwijs
 • Raad van Toezicht
 • Stichting Proloog 
 • Leeuwarden

De kern van de functie

Als lid Raad van Toezicht heb je een:

 • toezichthoudende rol: toezicht houden op het beleid van de bestuurder en een aantal specifieke bevoegdheden uitoefenen;
 • adviserende rol: de bestuurder met raad terzijde staan om de ambities van Proloog te realiseren;
 • werkgeversrol: de rol van werkgever vervullen en vanuit die rol belast met het werven en selecteren, aanstellen, beoordelen en ontslaan van de bestuurder;
 • evaluerende rol: verantwoording afleggen.

Daarnaast bewaakt de Raad van Toezicht de openbare identiteit van Stichting Proloog. Om de onafhankelijkheid van de raad te borgen, hebben de leden zitting op persoonlijke titel en oefenen zij hun functie zonder last of ruggenspraak uit. 

Wat vraagt Stichting Proloog?

Expertise financiën en beheer:

 • aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van financiën en beheer;
 • het kunnen duiden van financiële rapportages, begrotingen en jaarrekeningen, de administratieve organisatie en interne controle;
 • een strategische langetermijnvisie op de financiële positie van een (onderwijs)organisatie en deze vanuit ondernemerschap mee vertalen in het meerjarige financieel beleid van Proloog;
 • expertise betreffende exploitatie, meerjarenbegrotingen, risicomanagement en inzicht in de werking van overheidsbeleid;
 • ervaring met vastgoed- en onderhoudszaken, beheer- en huisvestingsvraagstukken;
 • kennis en vaardigheden betreffende het besturen van (maatschappelijke) organisatie(s).

Competenties:

 • strategisch bestuurlijk inzicht
 • kritische onafhankelijke houding
 • uitstekend inlevingsvermogen
 • integer
 • samenwerkingsgericht.

Over Stichting Proloog

Stichting Proloog verzorgt openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden en heeft 23 locaties onder haar hoede. Daarvan zijn er 17 in de stad Leeuwarden gevestigd en 6 in de omliggende dorpen binnen de gemeente Leeuwarden. 
Er worden verschillende onderwijsconcepten gehanteerd door de Proloog-scholen, zoals dalton, montessori, jenaplan, Reggio Emilia. Een aantal scholen maakt onderdeel uit van een brede school of Integraal Kindcentrum. Daarnaast is er een school voor speciaal basisonderwijs. 
Er is sprake van een samenwerkend netwerk van professionele basisscholen met elk hun eigen identiteit en specifieke accenten. Bij Proloog staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. De ambitie is om leerlingen het beste onderwijs te geven. Hierin staan samenwerking en sociale veiligheid centraal en is er ruimte voor diversiteit. In de beleidsagenda zijn daarom vier thema’s benoemd: Goed onderwijs, Goed werkgeverschap, Ontwikkelingsaanbod en Samenwerking

Voor meer informatie zie www.proloog.nl

Wat biedt Stichting Proloog?

 • De kans om een actieve bijdrage te leveren aan het openbaar primair onderwijs in Leeuwarden en omgeving;
 • Samenwerking met de overige leden Raad van Toezicht en de bestuurder;
 • Een binnen de sector passende vergoeding.

Solliciteren en meer informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Alex de Gruijter, telefoon: 06 1369 7896.

De sollicitatietermijn van deze vacature is inmiddels verstreken.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.