Lid Raad van Toezicht

logo
Heel Nederland, Overijssel
Nieuw
Ben je een bedrijfskundig-financieel expert en spreekt een onderwijsorganisatie voor basisscholen, waar leerlingen hun talent maximaal benutten en leren voor de toekomst, je aan? Wij zoeken voor Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) een lid Raad van Toezicht met de aandachtsgebieden bedrijfsvoering en financiën.
Nieuw
 • Primair onderwijs
 • Raad van Toezicht
 • Oldenzaal
Solliciteer nu

De kern van de functie

Als lid Raad van Toezicht heb je een

 • toezichthoudende rol: de raad houdt toezicht op de organisatie en het handelen van het College van Bestuur en keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed;
 • adviserende rol: de raad heeft het vermogen en de attitude om inhoud te geven aan de klankbordfunctie, voert de dialoog met het College van Bestuur en neemt daarbij ook zelf initiatieven;
 • werkgeversrol: de raad vervult de rol van werkgever en is vanuit die rol belast met het werven en selecteren, aanstellen, beoordelen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur;
 • netwerkrol: vanuit zijn eigen positie ondersteunt de raad waar nodig het College van Bestuur in het netwerk van interne en externe stakeholders.

Wat vraagt Stichting Konot?

Het nieuwe lid Raad van Toezicht heeft expertise op het gebied van bedrijfsvoering en financiën en

 • heeft bewezen kennis van en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en financiën, ook in de non-profit sector;
 • is financieel-strategisch en tactisch sterk, met oog voor wat de operatie vraagt;
 • heeft kennis van bedrijfsprocessen, ict-toepassingen en huisvestingsvraagstukken, risico’s en borging; inzicht in de risicofactoren van de organisatie;
 • kan financiële rapportages en begrotingen duiden;
 • beschikt over kennis van geldstromen en financieringsvraagstukken in het onderwijsveld of is staat die op korte termijn te verwerven;
 • heeft overzicht van de manieren waarop de financiële en bedrijfsvoeringsfunctie ingericht kan worden;
 • heeft visie op en bewezen kennis van en ervaring in een professionele samenwerking en beoordeling van de controlewerkzaamheden door de accountant;
 • heeft een strategische langetermijnvisie op de financiële positie van een (onderwijs)organisatie en weet deze mee vertalen in het meerjarige financieel beleid van Stichting Konot;
 • kan fungeren als vraagbaak/klankbord voor het College van Bestuur op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.

Over Stichting Konot

Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) omvat 21 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser (Beuningen en De Lutte). Een eenhoofdig College van Bestuur vormt, op dit moment, het bevoegd gezag van de scholen. De scholen zijn, op drie grote scholen na, georganiseerd in onderwijsgemeenschappen waar de schooldirecteur integraal voor verantwoordelijk is; de directeur legt verantwoording af aan het College van Bestuur. De Konot-scholen worden bezocht door ruim 4.000 leerlingen en er werken ruim 500 personeelsleden. De organisatie beschikt over een stafbureau ten behoeve van bestuur en management.

Wat biedt Stichting Konot?

 • De kans om een actieve bijdrage te leveren aan katholiek basisonderwijs in de regio Noordoost-Twente.
 • Samenwerking met de overige leden Raad van Toezicht en de voorzitter College van Bestuur.
 • Een binnen de sector passende, gematigde vergoeding.
 • Scholingsmogelijkheden via de VTOI zijn aanwezig.

Solliciteren en meer informatie

Belangstelling voor deze vacature? Stuur dan voor 27 mei a.s. een korte motivatie en curriculum vitae via onderstaande sollicitatieknop.

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Harry Claessen, telefoon: 06-4134 4378.

Een uitgebreid digitaal informatiepakket kun je hieronder downloaden. In dit pakket zijn het organisatie- en functieprofiel en overige relevante (beleids)documenten opgenomen.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.