Lid Raad van Toezicht

logo
Heel Nederland, Groningen
Afgerond

Spreekt een school voor voortgezet onderwijs met een sterke regionale functie en waar leerlingen hun talent maximaal benutten, je aan? Wij zoeken voor RSG Ter Apel een lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van het maatschappelijk en bestuurlijk domein.

Afgerond
 • Voortgezet Onderwijs
 • Raad van Toezicht
 • Ter Apel

De kern van de functie

Als lid Raad van Toezicht heb je een

 • toezichthoudende rol: de raad houdt toezicht op de organisatie en het handelen van de rector-bestuurder en keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed;
 • adviserende rol: de raad heeft het vermogen en de attitude om inhoud te geven aan de klankbordfunctie, voert de dialoog met de rector-bestuurder en neemt daarbij ook zelf initiatieven;
 • werkgeversrol: de raad vervult de rol van werkgever en is vanuit die rol belast met het werven en selecteren, aanstellen, beoordelen en ontslaan van bestuursleden;
 • netwerkrol: vanuit eigen positie ondersteunt de raad waar nodig de rector-bestuurder in het netwerk van interne en externe stakeholders.

Wat vraagt RSG Ter Apel?

Expertise op het gebied van maatschappelijk en bestuurlijk domein

 • Kennis van de lokale situatie en het gemeentelijk, regionaal en provinciaal beleid;
 • Het kunnen duiden en beoordelen van ontwikkelingen in Noord-Nederland en de betekenis hiervan voor het voortgezet onderwijs;
 • Speciale betrokkenheid bij het onderwijs op het platteland met een regio-functie;
 • Begrip van vraagstukken over het organiseren in een professionele organisatie in relatie tot externe maatschappelijke en sociale ontwikkelingen;
 • Beschikking over een relevant politiek en/of bestuurlijk netwerk in Noord-Nederland en over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Over RSG Ter Apel

RSG Ter Apel is een regionale scholengemeenschap die jongeren van 12 t/m 18 jaar onderwijs biedt in vmbo (alle leerwegen), mavo, havo en vwo. Daarnaast is er een ISK-afdeling in een apart gebouw elders in Ter Apel. In de bovenbouw havo-vwo worden de profielen Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek, Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij aangeboden. Binnen het vmbo kan gekozen worden voor de beroepsgerichte profielen Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Produceren, Installatie & Energie (PIE), Mobiliteit & Transport (M&T) en Zorg & Welzijn (Z&W) en daarnaast voor de mavo. De school heeft 150 medewerkers en er zijn 15 vrijwilligers actief. Na een demografische krimp stabiliseert het leerlingenaantal nu op ca. 950 leerlingen.

Wat biedt RSG Ter Apel?

 • De kans om een actieve bijdrage te leveren aan het openbaar voortgezet onderwijs in Westerwolde en een internationale schakelklas (ISK);
 • samenwerking met de overige leden Raad van Toezicht en de rector-bestuurder;
 • een binnen de sector passende, gematigde vergoeding;
 • scholingsmogelijkheden via de VTOI zijn aanwezig.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn van deze vacature is verstreken.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Harry Claessen, telefoon: 06 4134 4378.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.