Lid Raad van Toezicht

logo
Heel Nederland, Drenthe
Afgerond
Heb jij een duidelijke visie op en ervaring met (primair) onderwijs? Beschik je over expertise op het juridisch domein? Dan ben je misschien een potentiële kandidaat voor de functie lid Raad van Toezicht voor Stichtingen Viviani en Vivikids in Emmen. We zoeken een lid met een juridisch profiel.
Afgerond
 • Primair onderwijs
 • Raad van Toezicht
 • Emmen
Solliciteer nu

De kern van de functie

Als lid Raad van Toezicht heb je een:

 • toezichthoudende rol: je houdt toezicht op de organisatie en het handelen van de Voorzitter College van Bestuur en keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed;
 • adviserende rol: je weet inhoud te geven aan de klankbordfunctie, voert de dialoog met de bestuurder en neemt daarbij ook zelf initiatieven;
 • werkgeversrol: je vervult de rol van werkgever en bent vanuit die rol belast met het werven en selecteren, aanstellen, beoordelen en ontslaan van bestuursleden;
 • netwerkrol: vanuit je eigen positie in de raad ondersteun je waar nodig de voorzitter College van Bestuur in het netwerk van interne en externe stakeholders.

Wat vraagt Viviani?

 • Expertise en adviesvaardig op het gebied van bedrijfskundige en/of juridische vraagstukken en wet- en regelgeving. Bij voorkeur kennis van onderwijs- en medezeggenschapswetgeving en politieke besluitvorming rondom onderwijs;
 • Bewezen brede kennis en ervaring op het gebied van juridische vraagstukken in non-profitorganisaties;
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen;
 • Kan fungeren als vraagbaak/klankbord voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht op juridisch gebied, met name de onderwijsgerelateerde zaken en heeft de beschikking over een adequaat juridisch netwerk;
 • Juridische blik op personele, organisatorische en beheerstechnische vraagstukken;
 • Kennis van en ervaring met de ontwikkelingen in governance en compliance-vraagstukken en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (zoals WOP, WOR, WNT, e.a.) is een pre;
 • Kennis van (de wetgeving) primair onderwijs en kinderopvang of bereid zich hierin te verdiepen.

Over Viviani en Vivikids

Stichting Viviani vormt het bestuur van het christelijk basisonderwijs in de gemeente Emmen en beheert momenteel 13 scholen waar voor 1.788 leerlingen primair onderwijs wordt verzorgd. Voor de komende jaren wordt een geringe stijging van het leerlingenaantal verwacht. De scholen zijn tamelijk divers als het gaat om de leerlingen, het onderwijsaanbod en de manier van werken. Viviani heeft de laatste jaren veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van de onderwijskwaliteit en het op orde brengen van de financiën en de bedrijfsvoering, met resultaat!

Om de doorgaande ontwikkeling van jonge kinderen te optimaliseren, zijn op schoolniveau maatwerktrajecten ontstaan, waarin de doorgaande onderwijskundige en pedagogische/didactische lijn ontwikkeld worden. Zo vindt er op een aantal Viviani-scholen opvang plaats voor kinderen in de leeftijd van 0–4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen van 4-13 jaar, onder Stichting Vivikids. Het bestuur en de Raad van Toezicht van Vivikids is gelijk aan die van Viviani, maar de RvT-leden dragen per stichting wel gescheiden verantwoordelijkheden.

Wat biedt Viviani?

 • De kans om een actieve bijdrage te leveren aan christelijk primair onderwijs en kinderopvang in Emmen en omgeving;
 • samenwerking met de overige leden Raad van Toezicht en de voorzitter College van Bestuur;
 • een binnen de sector passende, gematigde vergoeding;
 • scholingsmogelijkheden via de VTOI.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn van deze vacature is gesloten.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Harry Claessen, telefoon: 06 4134 4378.

Een uitgebreid informatiepakket is hieronder te downloaden. In dit pakket zijn het organisatie- en functieprofiel en overige relevante (beleids)documenten opgenomen.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.