Lid Raad van Toezicht-financiën & bedrijfsvoering

logo
Heel Nederland, Drenthe
Lopend
Heb jij een duidelijke visie op en ervaring met (primair) onderwijs en kinderopvang (bij voorkeur in een geïntegreerde vorm)? Dan ben je misschien een potentiële kandidaat voor de functie lid Raad van Toezicht voor Stichting (Kindcentra) Kits Primair in Beilen. We zoeken leden met expertise op de gebieden van onderwijs & kinderopvang en financiën & bedrijfsvoering. 
In procedure
 • Primair Onderwijs
 • Raad van Toezicht
 • Midden-Drenthe - Beilen

De kern van de functie

Als lid Raad van Toezicht heb je een:
 • toezichthoudende rol: je houdt toezicht op de organisatie en het handelen van de directeur-bestuurder en keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed; 
 • adviserende rol: je weet inhoud te geven aan de klankbordfunctie, voert de dialoog met de directeur-bestuurder en neemt daarbij ook zelf initiatieven; 
 • werkgeversrol: je vervult de rol van werkgever en bent vanuit die rol belast met het werven en selecteren, aanstellen, beoordelen en ontslaan van bestuursleden;
 • netwerkrol: vanuit je eigen positie in de raad ondersteun je waar nodig de directeur-bestuurder in het netwerk van interne en externe stakeholders.

Wat vraagt Stichting (Kindcentra) Kits Primair?

 • Bewezen kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering/financiën in de non-profitsector;
 • Financieel-strategisch en tactisch sterk, met oog voor het operatievraagstuk;
 • Kennis van bedrijfsprocessen, ict-toepassingen en huisvestingsvraagstukken, risico’s en borging; inzicht in de risicofactoren van de organisatie;
 • Het kunnen duiden van financiële rapportages en begrotingen; 
 • Kennis van geldstromen en financieringsvraagstukken in het onderwijsveld en kinderopvang of in staat zijn die op korte termijn te verwerven;
 • Overzicht van de manieren waarop de financiële en bedrijfsvoeringsfunctie ingericht kan worden;
 • Weet uit ervaring samen te werken met de accountant en diens controlewerkzaamheden te beoordelen;
 • Een strategische langetermijnvisie op de financiële positie van een (onderwijs en kinderopvang) organisatie en deze mee vertalen in het meerjarige financieel beleid van Stichting (Kindcentra) Kits primair;
 • Het kunnen fungeren als vraagbaak/klankbord voor het College van Bestuur op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. 

Over Stichting (Kindcentra) Kits Primair

Stichting (Kindcentra) Kits Primair verzorgt op 11 locaties openbaar onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De stichting wil zorgdragen voor een adequaat aanbod van kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor kinderen, ouders, medewerkers, de financiële positie van de stichting, goede passende huisvesting en een sterk onderwijskundig beleid. De IKC’s zijn verdeeld over de gemeente Midden-Drenthe en worden door 7 IKC-directeuren geleid.

Kits Primair verzorgde in het schooljaar 2021-2022 op de 11 kindcentra kinderopvang voor 588 kinderen en onderwijs aan circa 1.345 leerlingen. In totaal zijn er voor het onderwijs 191 en voor de kinderopvang 64 personeelsleden werkzaam binnen de stichting. 

 • De kans om een actieve bijdrage te leveren aan het openbaar primair onderwijs en kinderopvang in Midden-Drenthe;
 • Samenwerking met de overige leden Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder;
 • Een binnen de sector passende, gematigde vergoeding;
 • Scholingsmogelijkheden via de VTOI zijn aanwezig.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn van deze vacature is verstreken.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Harry Claessen, telefoon: 06 4134 4378. 

Een uitgebreid digitaal informatiepakket is hieronder te downloaden. In dit pakket zijn het organisatie- en functieprofiel en overige relevante (beleids)documenten opgenomen.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.