Lid Raad van Toezicht (financiën/beheer)

logo
Groningen, Heel Nederland
Afgerond
Spreekt een school waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, jou aan? Wij zoeken voor RSG Ter Apel een lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van financiën/beheer. 
Afgerond
 • Voortgezet Onderwijs
 • Raad van Toezicht
 • Ter Apel

De kern van de functie

Als lid Raad van Toezicht heb je een
 • toezichthoudende rol: de raad houdt toezicht op de organisatie en het handelen van de rector-bestuurder en keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed; 
 • adviserende rol: de raad heeft het vermogen en de attitude om inhoud te geven aan de klankbordfunctie, voert de dialoog met de rector-bestuurder en neemt daarbij ook zelf initiatieven; 
 • werkgeversrol: de raad vervult de rol van werkgever en is vanuit die rol belast met het werven en selecteren, aanstellen, beoordelen en ontslaan van de leden van het bestuur;
 • netwerkrol: vanuit zijn eigen positie ondersteunt de raad waar nodig de rector-bestuurder in het netwerk van interne en externe stakeholders.

Wat vraagt RSG Ter Apel?

Expertise financiën en beheer
 • Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van financiën en beheer;
 • Het kunnen duiden van financiële rapportages, begrotingen en jaarrekeningen;
 • Een strategische langetermijnvisie op de financiële positie van een (onderwijs)organisatie en deze vanuit ondernemerschap mee vertalen in het meerjarige financieel beleid van RSG Ter Apel;
 • Bekendheid met exploitatie, meerjarenbegrotingen, risicomanagement en inzicht in de werking van overheidsbeleid;
 • Bekendheid met beheer- en huisvestingsvraagstukken;
 • Het kunnen fungeren als vraagbaak/klankbord voor de rector-bestuurder op financieel en beheertechnisch gebied.

Over RSG Ter Apel

RSG Ter Apel is een regionale scholengemeenschap die jongeren van 12 t/m 18 jaar onderwijs biedt in vmbo (alle leerwegen), mavo, havo en vwo. Daarnaast is er een ISK-afdeling in een apart gebouw elders in Ter Apel. In de bovenbouw havo-vwo worden de profielen Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek, Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij aangeboden. Binnen het vmbo kan gekozen worden voor de beroepsgerichte profielen Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Produceren, Installatie & Energie (PIE), Mobiliteit & Transport (M&T) en Zorg & Welzijn (Z&W) en daarnaast voor de mavo. De school heeft 150 medewerkers en er zijn 15 vrijwilligers actief. Na een demografische krimp stabiliseert het leerlingenaantal nu op ca. 950 leerlingen.

Voor meer informatie zie www.rsgterapel.nl

Wat biedt RSG Ter Apel?

 • De kans om een actieve bijdrage te leveren aan het openbaar voortgezet onderwijs in Westerwolde en een internationale schakelklas (ISK);
 • Samenwerking met de overige leden Raad van Toezicht en de rector-bestuurder;
 • Een binnen de sector passende, gematigde vergoeding.
 • Scholingsmogelijkheden via de VTOI.

Solliciteren en meer informatie

Hebt u belangstelling voor deze vacature? Stuur dan voor 24 januari a.s. een korte motivatie en curriculum vitae. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Harry Claessen, telefoon: 06 4134 4378. 

Een uitgebreid digitaal informatiepakket kunt u hieronder downloaden. In dit pakket zijn het organisatie- en functieprofiel en overige relevante (beleids)documenten opgenomen.

De sollicitatietermijn van deze vacature is inmiddels verstreken.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.