Lid Raad van Toezicht-onderwijs & kinderopvang

logo
Heel Nederland, Drenthe
Afgerond
Heb jij een duidelijke visie op en ervaring met (primair) onderwijs en kinderopvang (bij voorkeur in een geïntegreerde vorm)? Dan ben je misschien een potentiële kandidaat voor de functie lid Raad van Toezicht voor Stichting (Kindcentra) Kits Primair in Beilen. We zoeken leden met expertise op de gebieden van onderwijs & kinderopvang en financiën & bedrijfsvoering. 
Afgerond
 • Primair Onderwijs
 • Raad van Toezicht
 • Midden-Drenthe - Beilen

De kern van de functie

Als lid Raad van Toezicht heb je een:
 • toezichthoudende rol: je houdt toezicht op de organisatie en het handelen van de directeur-bestuurder en keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed; 
 • adviserende rol: je weet inhoud te geven aan de klankbordfunctie, voert de dialoog met de directeur-bestuurder en neemt daarbij ook zelf initiatieven; 
 • werkgeversrol: je vervult de rol van werkgever en bent vanuit die rol belast met het werven en selecteren, aanstellen, beoordelen en ontslaan van bestuursleden;
 • netwerkrol: vanuit je eigen positie in de raad ondersteun je waar nodig de directeur-bestuurder in het netwerk van interne en externe stakeholders.

Wat vraagt Stichting (Kindcentra) Kits Primair?

 • Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van (primair) onderwijs en kinderopvang;
 • Het kunnen duiden en beoordelen van onderwijskundige resultaten;
 • Visie op de positie van kinderopvang en primair onderwijs in de ontwikkel- en onderwijsketen en op grond daarvan ontwikkelingen en professionaliseringsactiviteiten kunnen duiden en van feedback voorzien;
 • Bekendheid met begrippen als ontwikkellijnen, onderwijskwaliteit, onderwijsondersteuning en passend onderwijs; daarmee als klankbord/adviseur voor de directeur-bestuurder kunnen optreden;
 • Een onderbouwde visie op het gebied van onderwijsinnovatie in het huidige tijdperk;
 • Aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot actuele organisatieontwikkelingen in het primair onderwijs/kinderopvang;
 • Positief kritisch kunnen adviseren in strategische besluitvormingsprocessen.
 • Kinderopvang zien als een maatschappelijke onderneming.

Over Stichting (Kindcentra) Kits Primair

Stichting (Kindcentra) Kits Primair verzorgt op 11 locaties openbaar onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De stichting wil zorgdragen voor een adequaat aanbod van kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor kinderen, ouders, medewerkers, de financiële positie van de stichting, goede passende huisvesting en een sterk onderwijskundig beleid. De IKC’s zijn verdeeld over de gemeente Midden-Drenthe en worden door 7 IKC-directeuren geleid.

Kits Primair verzorgde in het schooljaar 2021-2022 op de 11 kindcentra kinderopvang voor 588 kinderen en onderwijs aan circa 1.345 leerlingen. In totaal zijn er voor het onderwijs 191 en voor de kinderopvang 64 personeelsleden werkzaam binnen de stichting. 

Wat biedt Kits Primair?

 • De kans om een actieve bijdrage te leveren aan het openbaar primair onderwijs en kinderopvang in Midden-Drenthe;
 • Samenwerking met de overige leden Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder;
 • Een binnen de sector passende, gematigde vergoeding;
 • Scholingsmogelijkheden via de VTOI zijn aanwezig.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Harry Claessen, telefoon: 06 4134 4378. 

Een uitgebreid digitaal informatiepakket is hieronder te downloaden. In dit pakket zijn het organisatie- en functieprofiel en overige relevante (beleids)documenten opgenomen.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.