Lid Raad van Toezicht profiel Financiën/ Bedrijfsvoering

logo
Heel Nederland, Drenthe
Nieuw
Voor Plateau Integrale Kindcentra zoeken we een lid voor de Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, bij voorkeur met kennis op het gebied van huisvesting en/of (jeugd)zorg.
 • Primair onderwijs en speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Kinderopvang
 • Assen
Solliciteer nu

De kern van de functie

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat alle leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helicopterview. Van elk lid wordt verwacht dat:

 • er kennis is van kinderopvang en primair (speciaal) onderwijs;
 • brede maatschappelijke binding en relevante functionele netwerken worden bereikt;
 • er spreiding van maatschappelijke achtergronden en omstandigheden aanwezig is;
 • er affiniteit is met de ontwikkeling van kindcentra ;
 • de leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk beschikken over een combinatie van specifieke kennis met betrekking tot de volgende relevante ervaringsgebieden: openbaar bestuur/financiën/kinderopvang/onderwijs of gerelateerde dienstverlening/ bedrijfsvoering/ICT/communicatie & marketing/huisvesting/HR-management/recht;
 • er adequaat wordt voorzien in een advies-, toezicht- en klankbordfunctie ten behoeve van (de leden van) het bestuur.

De Raad van Toezicht van Plateau zoekt twee nieuwe leden, waarvan dus één met expertise op het gebied financiën en bedrijfsvoering. Kennis op het gebied van huisvesting en/of (jeugd)zorg is een pré. Van de leden wordt verwacht dat zij een complementair geheel vormen met de andere leden van de Raad van Toezicht. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is een ondernemer daarom welkom.

Wat vraagt Plateau?

Elk lid van de Raad van Toezicht dient een bijdrage te leveren aan het algemeen profiel van de Raad van Toezicht en de volgende kwaliteiten en eigenschappen te bezitten:

 • verbondenheid met kinderopvang en onderwijs en het doel van de stichting;
 • affiniteit met de missie en strategie van de stichting en de kindcentra;
 • goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten;
 • oog voor het doel van de stichting als geheel, van de afzonderlijke kindcentra en van de maatschappelijke omgeving;
 • zicht op de (mogelijke) ontwikkeling van de stichting als geheel en van de kindcentra afzonderlijk;
 • voldoende tijd voor werkzaamheden die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een Raad van Toezicht.

Over Plateau Integrale Kindcentra

Plateau Integrale Kindcentra heeft 14 kindcentra voor primair onderwijs, waarvan één voor speciaal onderwijs. Er wordt diversiteit geboden door onder meer Jenaplan-, Dalton-, Ervaringsgericht- en TLIM-onderwijs aan te bieden. Daarnaast beschikt Plateau over een leercentrum voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (12-20 jaar).

Plateau is binnen de gemeente Assen dé organisatie voor primair onderwijs en kinderopvang. De kindcentra staan verspreid door Assen. Hierdoor is er altijd een kindcentrum in de buurt te vinden. Op de kindcentra wordt ook kinderopvang aangeboden. Plateau Kinderopvang is namelijk verantwoordelijk voor peuter- en kinderdagopvang, de buitenschoolse opvang en Overblijven@lunch.

Plateau is werkgever van ongeveer 500 mensen. Gezamenlijk verzorgen zij iedere dag onderwijs en opvang voor duizenden kinderen in Assen.

Meer informatie over de Stichting Plateau Assen is te vinden op www.plateau-assen.nl.

Wat biedt Plateau?

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een passend honorarium conform de code Good Governance. De Raad van Toezicht is lid van de VTOI, de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen.

Solliciteren en meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de procedure kunt u contact opnemen met Ineke Rogge-van Dijck, via 06-384 890 86 of ineke.rogge@versteege-search.nl. Solliciteren kan tot uiterlijk 1 oktober 2021, gericht aan de Raad van Toezicht Stichting Plateau Assen, via onderstaande sollicitatiebutton. 

Een uitgebreid digitaal informatiepakket kunt u hieronder downloaden. In dit pakket zijn relevante (beleids)documenten opgenomen en een uitgebreide profielschets van deze vacature.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.