Lid Raad van Toezicht (profiel financiën en ict)

logo
Heel Nederland, Gelderland
Lopend
Voor EduCare, stichting voor speciaal onderwijs met zes scholen in Harderwijk en omgeving, zoeken wij met ingang van 1 juli 2022 een lid Raad van Toezicht met kennis van en affiniteit met (onderwijs)financiën en ict.
In procedure
 • Christelijk Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs
 • Raad van Toezicht
 • Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk

De kern van de functie

De RvT van EduCare heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast vervult de RvT een klankbordrol. De RvT is werkgever van de bestuurder en geeft dit vorm middels de remuneratiecommissie. Verder kent de RvT een commissie financiën en een commissie onderwijs & kwaliteit. De leden van de RvT hebben affiniteit met het (primair) onderwijs, staan voor goed onderwijs in het belang van kinderen en zijn maatschappelijk betrokken. Zij hebben een visie met als inspiratie de Bijbel als Gods woord en kunnen dit herkenbaar verwoorden. De RvT heeft in haar Visie op Toezicht geformuleerd wat de uitgangspunten en het doel van het interne toezicht is en welke bijdrage de RvT levert aan de organisatie.
De werkwijze van de RvT is gebaseerd op de balans tussen menselijke nabijheid en professionele distantie.

Profielkenmerken:

 • U beschikt over een bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en bij voorkeur ook ict
 • Bij voorkeur enige bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring bij social profit-instellingen of in het bedrijfsleven
 • Relevant maatschappelijk netwerk bij voorkeur in het werkgebied van EduCare
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Sparringpartner kunnen zijn voor de bestuurder op het specifieke beleidsterrein

Potentiële kandidaten voor de functie van lid RvT dienen te beschikken over onderstaande competenties:

Strategische visie
U heeft een langetermijnvisie, een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het bepalen van een toekomstbeeld voor de organisatie. 
Sterk analytisch vermogen
U bent in staat op basis van beschikbare informatie een verdieping te maken en integraal en in samenhang met de maatschappelijke context conclusies te trekken.
Gericht op samenwerking
U heeft het vermogen om de toezichthoudende en adviserende rol in teamverband uit te oefenen.
Omgevingsbewustzijn 
U bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief in de eigen organisatie en bij het eigen functioneren.

Wat vraagt EduCare?

Algemene profielkenmerken leden van de Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • De grondslag en de doelstelling van Stichting EduCare onderschrijven;
 • Bij voorkeur wonen of werken in het werkgebied van EduCare;
 • Binding hebben met de missie en visie van EduCare;
 • Kritisch zijn met betrekking tot intern toezicht; wijs en constructief zijn met betrekking tot advisering aan de bestuurder en oog hebben voor actuele sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in Harderwijk en omgeving;
 • Kennis en onderschrijving van algemeen geldende regels voor Good Governance;
 • Bereidheid tot evaluatie van het eigen handelen en het handelen van de RvT in zijn geheel;
 • Voldoende kennis en ervaring om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen.

Over EduCare

Stichting EduCare verzorgt speciaal onderwijs in Harderwijk en omgeving en is het bevoegd gezag van drie scholen voor Speciaal Basisonderwijs, twee scholen voor onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en één school voor Praktijkonderwijs. Drie scholen staan in Harderwijk, twee scholen in Nunspeet en één school in Nijkerk. Er zijn ook lesplaatsen in Zeewolde en Ermelo. 

EduCare biedt gespecialiseerd onderwijs voor kinderen die (zeer) moeilijk kunnen leren of die gedragsmoeilijkheden hebben. Soms is het een combinatie van beide problemen. De leraren werkzaam bij EduCare zijn speciaal opgeleid om deze kinderen te helpen. Ook werken er op de scholen van EduCare onderwijsassistenten en specialisten (orthopedagoog, logopedist, etc.) die het mogelijk maken om de kinderen een veilig en stimulerend ontwikkelingsklimaat te bieden. EduCare werkt samen in twee samenwerkingsverbanden en daarnaast met zorginstellingen, jeugdzorg, gemeenten en maatschappelijk werk. Daardoor is alles aanwezig om elk kind te bieden wat het nodig heeft.

Voor meer informatie zie www.educare-harderwijk.nl

Wat biedt EduCare?

De leden van de RvT van EduCare ontvangen een honorarium binnen de kaders van de daarvoor geldende wet-en-regelgeving. De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid voor herbenoeming van nog één keer vier jaar. De leden van de RvT zijn lid van de VTOI, de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken.

Voor meer informatie over deze functies kunt u contact opnemen met Elisabeth Pels Rijcken. Zij is telefonisch bereikbaar op 06 523 058 70 of via mail elisabeth.pelsrijcken@versteege-search.nl.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.