Onafhankelijk voorzitter Raad van Toezicht

logo
Heel Nederland
Afgerond
Wij zoeken voor het Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei een onafhankelijk voorzitter Raad van Toezicht die stimuleert dat alle betrokkenen tot hun recht komen en hun bijdrage leveren bij de beleidsvorming en uitvoering van beleid ten behoeve van een excellent functionerend samenwerkingsverband. 
Afgerond
 • Samenwerkingsverband VO 
 • Midden-Nederland
 • Ede, Wageningen, Rhenen - Gelderland

De kern van de functie

Van de onafhankelijk voorzitter wordt in aanvulling op de reguliere taken van een lid van de Raad van Toezicht het volgende verwacht: het op spanning houden van de driehoek bestuur, directeurencollectief en Raad van Toezicht. Daarbij moet de voorzitter erop toezien dat de afgesproken procedures worden gevolgd en dat alle betrokkenen, organen en stakeholders, tot hun recht komen bij de beleidsvorming en uitvoering van het beleid. De onafhankelijkheid van de voorzitter impliceert geenszins dat deze niet betrokken is op de doelen van de stichting. Ook impliceert het niet dat de voorzitter de vergaderingen uitsluitend als technisch voorzitter leidt. Integendeel, van de voorzitter mag worden verwacht dat die betrokkenen uitdaagt bij de beleidsvorming, reflectie biedt op hun functioneren in de organen, confronteert met de consequenties van uitspraken en/of beleid, en wat verder behulpzaam kan zijn om tot een excellent functionerend samenwerkingsverband te komen. 

Wat vraagt SWV VO Gelderse Vallei?

 • Affiniteit met onderwijs aan leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte. 
 • Het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen.
 • Inzicht en overzicht ten aanzien van de taakverdeling tussen de directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en het directeurencollectief.
 • Een bruggenbouwer met bewezen verbindend vermogen, die de eenheid binnen de bestuurlijke discussie en besluitvormingsprocessen stimuleert.
 • Kennis van en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische afwegingsprocessen en in staat deze kennis en ervaring positief aan te wenden.
 • Oog voor het proces en in staat om zowel de leden van de Raad van Toezicht als de directeur-bestuurder op een positief kritische wijze aan te spreken op hun doen en laten. 
 • Kunnen fungeren als ‘critical friend’ van de directeur-bestuurder.
 • Een goed werkgever van de directeur-bestuurder zijn.
 • Bewaken van de roldiscipline van de verschillende organen binnen SWV VO Gelderse Vallei.
 • Bewaken van de agenda van de Raad van Toezicht conform de jaarplanning.
 • Ervaring als toezichthouder.

Over SWV VO Gelderse Vallei

Het Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei is een stichting waaraan de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Ede, Wageningen en Rhenen deelnemen. Het streven is de leerlingen in deze regio een passende onderwijsplek te bieden, waar nodig met de gewenste ondersteuning. Het SWV speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van dit passende onderwijsondersteuningsaanbod. Momenteel werken zes schoolbesturen (op elf locaties) samen om aan ongeveer 7.000 jongeren ondersteuning te bieden.

Voor meer informatie over SWV VO Gelderse Vallei zie www.swvgeldersevallei.nl.

Wat biedt SWV VO Gelderse Vallei?

SWV VO Gelderse Vallei biedt voor de werkzaamheden van de onafhankelijk voorzitter een vergoeding van € 6.000,- per jaar. Reiskosten worden vergoed tegen de onbelaste vergoedingsnorm.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn van deze vacature is verstreken.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en over de benoemingsprocedure kun je contact opnemen met Klaas Pool of Susan Zandbergen. Zij zijn bereikbaar op 06-204 021 90 (Klaas Pool) en 06-142 923 12 (Susan Zandbergen) en per mail klaas.pool@versteege-search.nl en susan.zandbergen@versteege-search.nl.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.