Projectleider Sterk Techniekonderwijs (STO)

logo
Heel Nederland, Overijssel
Nieuw

Het Bonhoeffer College en Het Stedelijk Lyceum in Enschede geven in de subregio Enschede samen vorm aan de uitgangspunten en doelen van STO: investeren in dekkend, doelmatig en vernieuwend techniekonderwijs.
Word jij onze projectleider STO, dan ben je een enthousiasmerende, ondernemende en verbindende persoonlijkheid die knopen kan doorhakken en in staat is een visie te ontwikkelen voor de lange(re) termijn. Je onderschrijft de doelen van STO een weet de in gang gezette ontwikkelingen te borgen en verder uit te bouwen.

Nieuw
•    Voortgezet onderwijs
•    Enschede
•    Sterk Techniekonderwijs (STO)
Solliciteer nu

De kern van de functie

De kern van de functie is:
 • Het uitdagen, aansturen, ondersteunen en coachen van de (leden van de) projectgroepen, zicht hebben op de ontwikkelingen, het borgen van de activiteiten en het in afstemming met de werkgroepen ontwikkelen van een duurzame lange(ere)termijnvisie inclusief het opstellen van meerjarenplannen.
 • Het voeren van gesprekken over de voortgang van de activiteiten en de wijze van borgen met de leden van de projectgroepen.
 • Het betrekken van de beide schoolleidingen, de projectmanager en de twee afdelingsleiders in de STO-ontwikkeling o.a. door rapportage over de voortgang c.q. ontwikkelingen en het doen van voorstellen in dat kader.
 • Het onderhouden van het netwerk en de contacten met Het Primair Onderwijs (vertegenwoordigers van de drie koepels), de ROC’s - onder andere in het kader van ontwikkeling van procestechnologie - en het bedrijfsleven.
 • Rapporteren en initiëren: de projectleider heeft zicht op al deze activiteiten, onderneemt initiatieven waar nodig en rapporteert aan de teamleiders en waar nodig aan de regioleider en beide directeuren.
 • Begeleiden, ondersteunen van de leden van de projectgroepen en met hen reflecteren op de stappen die gezet zijn en gezet moeten worden.
 • Waar nodig stuur je (leden van) de projectgroepen aan en stel je plannen bij.

Wat vraagt het Bonhoeffer/Het Stedelijk Lyceum?

De projectleider Sterk Techniekonderwijs is:

 • een bouwer en een pionier met visie op ontwikkelingen in de technologie;
 • bekend met vmbo-onderwijs en heeft affiniteit met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in bedrijven rondom techniek en technologie.
 • een heldere denker die makkelijk pendelt van uitvoering naar strategie. Je begeeft je in Enschede moeiteloos in een complex politiek speelveld en weet beoogde doelen in verbinding te bereiken;
 • iemand die vanuit je enthousiasme in staat is om creatieve ideeën bij betrokken docenten en teamleiders op te wekken en om te zetten in concrete actie;
 • iemand die de gemengde docentenontwikkelteams leidt en die weet voortgang te boeken en teamspirit te organiseren;
 • in staat de gevoeligheden in de samenwerkingsscholen te benoemen en te adresseren;
 • iemand die functioneel leiding geeft aan de leden van de projectgroepen en de projectgroepleiders die STO mee vormgeven.

Over het Bonhoeffer College en Het Stedelijk Lyceum

Het Bonhoeffer College is een interconfessionele scholengemeenschap waar leerlingen terecht kunnen voor alle vormen van voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-kader, mavo, havo en vwo (atheneum én gymnasium). Elke locatie heeft zijn specifieke karakter.
Bonhoeffer College locatie Wethouder Beversstraat heeft ongeveer 600 leerlingen. De school biedt vmbo-basis en vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg aan tot en met het eindexamen. De leerlingen worden voorbereid op het mbo. Zij leren de kennis en basisvaardigheden die nodig zijn op het mbo.
Deze locatie kent de volgende uitstroomprofielen: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Mobiliteit en Transport (M&T), Economie en Ondernemen (E&O), Zorg en Welzijn (Z&W), Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) en Media, Vormgeving en ICT (MVI).

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Het Stedelijk Lyceum heeft een achttal locaties.
Het Stedelijk Vakcollege is een vmbo-school voor basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en heeft 420 leerlingen. Het Stedelijk Vakcollege kenmerkt zich door veel beroepsgerichte lessen (circa 10 per week), gastlessen en stages, zodat praktisch ingestelde leerlingen gemotiveerd een vak kunnen leren. Deze praktische leerroute begint al in de onderbouw. Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt gewerkt met een breed instroompunt: leerlingen met een vmbo-basis en vmbo-kaderadvies blijven gedurende de gehele brugperiode (leerjaar 1 en 2) bij elkaar om ‘vroegselectie’ tegen te gaan. De school geeft leerlingen hierdoor meer gelegenheid om zich ruim te oriënteren en zich verder te ontwikkelen op het voortgezet onderwijs: goede determinatie. Ook wordt vanaf 2022-2023 gestart met een eerste klas k/t.

Meer informatie over de scholen is te vinden op de website van het Bonhoeffer College www.bc-enschede.nl en de website van Het Stedelijk Lyceum Enschede www.hetstedelijk.nl. Daarnaast is relevante informatie over de school te vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs en Scholen op de kaart.

Wat biedt het Bonhoeffer College/Het Stedelijk Lyceum?

Het betreft een aanstelling (0.8 – 1,0 fte) met uitzicht op een verlenging per 2024. Detachering of inzet van ZZP is bespreekbaar. De inschaling vindt plaats op basis van schaal 12 CAO-VO. Het salaris is, afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal € 5.784,- bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een eindejaarsuitkering ter hoogte van 8,33%. Daarnaast is er tijdelijk (NPO-middelen) sprake van 5% arbeidsmarkttoeslag.
Het Bonhoeffer College is één van de instellingen die ressorteert onder Stichting Carmelcollege. Dit betekent dat medewerkers van de instellingen bij de Stichting in dienst zijn. De nieuw te benoemen projectleider zal in dienst treden of gedetacheerd worden bij Stichting Carmelcollege.

Solliciteren en meer informatie

Ben jij de projectleider STO die wij zoeken? Richt je sollicitatiebrief inclusief CV dan aan mevrouw Maike Warrink, directeur van Het Stedelijk Vakcollege, en stuur de brief en CV uiterlijk 20 mei 2022 via de sollicitatiebutton.

Voor meer informatie over de functie kun je per mail contact opnemen met Ingrid Verbeek (i.verbeek@bc-enschede.nl) directeur locatie Beversstraat en/of met Maike Warrink (m.warrink@hetstedelijklyceum.nl) directeur van Het Stedelijk Vakcollege.
Je kunt ook contact opnemen met Martin Hulsen (adviseur Versteege Search), telefoon: 06-4620 6436 of per mail: martin.hulsen@versteege-search.nl.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd.

Een uitgebreid digitaal informatiepakket kun je hieronder downloaden. In dit pakket zijn relevante (beleids)documenten opgenomen en een uitgebreide profielschets van de vacature.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.