Rector Leon van Gelder en Simon van Hasseltschool

logo
Heel Nederland, Groningen
Afgerond

Voor Openbaar Onderwijs Groningen zijn wij op per 1 oktober 2021 voor de Leon van Gelder en Simon van Hasseltschool op zoek naar een betrokken en verbindende rector (1,0 fte).

Functie omschrijving

De rector is verantwoordelijk voor de school en draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Samen met de vijf teamleiders c.q. de vestigingsleider vormt de rector het managementteam van de school. De teamleiders en vestigingsleider zijn verantwoordelijk voor de organisatie en het onderwijs/de werkzaamheden van hun team. De rector overlegt namens het college van bestuur met de medezeggenschapsraad. De rector maakt deel uit van het rectorenoverleg VO van Openbaar Onderwijs Groningen waarbinnen gezamenlijke afspraken worden gemaakt binnen de vastgestelde kaders.  Voorts participeert  de rector in een aantal bovenschoolse overleggen of werkgroepen.

De komende vier jaar staan voor de Leon van Gelder in het teken van het actualiseren van het onderwijsconcept en het kritisch beschouwen van de lessentabel en curricula. Ook zullen onderwijsontwikkelingen zoals de invoering van de nieuwe leerweg in het VMBO en de ontwikkelingen rond digitale geletterdheid hun vertaling moeten krijgen op een wijze die past bij het eigen onderwijskarakter van de school en de ingezette koers. Bijzondere aandacht is nodig voor de doorontwikkeling van het (onderwijskundig) leiderschap van de teamleiders en de verdere professionalisering van de medewerkers. Daarbij gaat het meer concreet om het ontwikkelen van een resultaatgerichte aansturing van medewerkers en het werken volgens de PDCA-cyclus.

Voor de Simon van Hasseltschool, die een vestigingsleider heeft, is de belangrijkste taak het vervullen van de formele rol richting bestuur, collega-scholen en externe partners en het fungeren als gesprekspartner voor de vestigingsleider op tactisch niveau.

Meer informatie over Openbaar Onderwijs Groningen is te vinden op www.o2g2.nl, meer info over beide scholen via www.leonvangelder.nl en www.simonvanhasselt.nl.

Functie eisen

  • Een academisch werk- en denkniveau
  • Werkervaring in het (voortgezet) onderwijs
  • Een aantal jaren succesvolle ervaring in een directie- of leidinggevende functie in het (voortgezet) onderwijs
  • Een heldere visie op onderwijs, kennis van en ervaring met een schoolorganisatie en de daarbij behorende bedrijfsvoeringprocessen
  • Een warm hart voor het onderwijsconcept van de Leon van Gelder en Simon van Hasseltschool en in staat dit intern en extern uit te dragen en te vertegenwoordigen
  • Gerichtheid op onderwijsverbetering, waarbij nieuwe ontwikkelingen en de implementatie daarvan worden afgezet tegen het onderwijsconcept van de scholen
  • Een stevige persoonlijkheid
  • Een verbinder en in staat om weerstand tegen veranderingen om te buigen in het benutten van kansen en mogelijkheden tot verbetering
  • De beschikking over het vermogen om zich gemakkelijk en effectief binnen de lokale en regionale samenleving te bewegen en relaties aan te gaan
  • Onderschrijving van het openbare karakter van de scholen en de stichting

Persoonskenmerken en competenties

Persoonskenmerken en competenties
Binnen en met behoud van de bijzondere onderwijsconcepten van zowel de Leon van Gelder als de Simon van Hasseltschool bent u in staat om vanuit een heldere en gedeelde visie op onderwijs en onderwijsontwikkeling draagvlak te creëren voor resultaatgerichter werken aan uitstekend onderwijs. U bouwt samen met teamleiders en medewerkers verder aan een professionele werkcultuur waarin verantwoordelijkheid geven en nemen en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken vanzelfsprekend is.

U bent zichtbaar en betrokken en heeft een warm hart voor medewerkers en leerlingen. U houdt een juiste rolverdeling tussen rector, teamleiders en medewerkers goed in de gaten. U ruimt veel tijd in voor de coaching en doorontwikkeling van uw teamleiders op hun leiderschap. U luistert en verbindt en weet tegelijkertijd waar nodig door te pakken en te confronteren. U stelt prioriteiten en weet keuzes te maken. U weet de school binnen en buiten de stichting te vertegenwoordigen en goed neer te zetten. U kunt variëren in uw leiderschapsstijl.

Sollicitatie

De reactietermijn van deze vacature is verstreken.
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.