Teamleider OOP en Planning

logo
Heel Nederland, Overijssel
Afgerond
Voor Het Erasmus Almelo zoeken we uiterlijk per 1 september een daadkrachtige teamleider Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) en Planning.
Afgerond
 • Voortgezet openbaar onderwijs
 • Praktijkonderwijs, vmbo, isk, mavo, havo, vwo en gymnasium
 • Almelo

Profielschets

De teamleider…
 • heeft een eigentijdse, vernieuwende en liefst ook wat eigenwijze visie op Planning en Control en kan op basis van deze visie voor de sector m/h/v een lange termijn plan ontwikkelen inclusief doelstellingen en speerpunten. De teamleider inspireert alle leden van het OOP en met name het roosterteam om verantwoordelijkheid voor verandering te nemen;
 • neemt beslissingen over de inhoud van de adviezen aan de sectordirecteur over de inhoud van beleidsnotities, bij het leidinggeven, bij het beheren van het budget, bij het opstellen van het jaarrooster en bewaken en beheren daarvan en bij het leiden van projecten;
 • is verantwoording verschuldigd aan de leidinggevende voor wat betreft de bruikbaarheid van de (meerjaren)advisering, de ontwikkeling van beleid en de uitvoering ervan;
 • denkt in kansen en is iemand die medewerkers ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei en dat vervolgens ook eist;
 • werkt op basis van wederzijds vertrouwen en respect; biedt ruimte aan docenten en OOP en maakt effectief gebruik van de deskundigheid en ervaring van medewerkers op de locaties m/h/v;
 • erkent het belang van een goed leer- en werkklimaat voor leerlingen en medewerkers op de vestiging en levert hieraan actief een bijdrage; 
 • laat stevigheid zien; is in staat om mensen aan te spreken op de kwaliteit van hun werkzaamheden en laat hen reflecteren op het eigen handelen;
 • is zichtbaar en toegankelijk voor medewerkers; is iemand bij wie je makkelijk naar binnen loopt; iemand die medewerkers complimenten geeft bij buitengewone prestaties en rekening houdt met individuele verschillen tussen medewerkers;
 • werkt binnen de kaders van bestuurs- en directiebesluiten en wet- en regelgeving;
 • op Het Erasmus is breed inzetbaar: de teamleider kan – indien het schoolbelang daartoe aanleiding geeft – ook op een andere locatie/sector worden ingezet.

Functie eisen

 • HBO denk- en werkniveau
 • Ervaring in het onderwijs
 • Brede theoretische kennis en praktijkkennis op de vakgebieden (organisatie onderwijs en OOP) en van algemene onderwijskundige ontwikkelingen
 • Kennis van daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving en van de relaties daarvan met andere werkterreinen (hbo+ niveau)
 • Kennis en inzicht in problematiek van dag- en jaarroosters en roosterapplicaties.
 • Vaardigheid in het analyseren van de zich voordoende ontwikkelingen
 • Vaardigheid in het opstellen van adviezen (o.a. beleidsnotities) en (meerjaren)plannen
 • Vaardigheid in budgetbewaking
 • Adviserende en communicatieve vaardigheden
 • Vaardigheid in het leidinggeven
 • Bereidheid om de missie en de kernwaarden van Het Erasmus te onderschrijven

Over Het Erasmus

Het Erasmus is een openbare scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, isk, mavo, havo, vwo en gymnasium. Op Het Erasmus zitten ruim 2.050 leerlingen: circa 570 leerlingen op de sector beroepsonderwijs en 1.480 op de sector mavo/havo/vwo (cijfers schooljaar 2021-2022).

Op de sector mavo/havo/vwo zijn er op alle niveaus mogelijkheden voor de leerlingen om te werken aan specifieke talenten of interesses, er zijn meerdere stromingen waar leerlingen uit kunnen kiezen. Zoals het Technasium, de Bèta Challenge, de Kunststroom, de Sportstroom en Ondernemend Burgerschap.

De school is volop in ontwikkeling en beweging; van de te benoemen teamleider wordt een flexibele houding en actieve bijdrage verwacht bij deze ontwikkelingen, ook als dat betekent dat de context waarin de functie uitgevoerd wordt hierdoor wijzigt.

Meer informatie over de sector mavo/havo/vwo van Het Erasmus is te vinden op www.het-erasmus.nl. Daarnaast is relevante informatie over de school te vinden op de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Scholen op de kaart.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke benoeming voor een jaar met uitzicht op een vaste benoeming van 0,8 - 1,0 Fte. Beloning conform schaal 12 van de cao VO.

Sollicitatie en meer informatie

De sollicitatietermijn van deze vacature is verstreken.
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.