Teamleider vwo

logo
Heel Nederland, Overijssel
Afgerond
Een eigentijdse visie op onderwijs? Aandacht voor kwaliteit en een echte teamspeler? Voor Het Erasmus Almelo zoeken we uiterlijk per 1 september 2021 een teamleider vwo.
Afgerond
 • Voortgezet openbaar onderwijs
 • Praktijkonderwijs, vmbo, isk, mavo, havo, vwo en gymnasium
 • Almelo

Profielschets

Wij zijn op zoek naar:
 • Een teamleider met een eigentijdse, vernieuwende en liefst ook wat eigenwijze visie op onderwijs en leerlingbegeleiding. Iemand die op basis van deze visie voor de afdeling vwo een langetermijnplan kan ontwikkelen inclusief doelstellingen en speerpunten. Een teamleider die medewerkers inspireert verantwoordelijkheid voor verandering te nemen.
 • Iemand die goed op de hoogte is met recente (landelijke) onderwijsontwikkelingen.
 • Iemand die in kansen denkt, iemand die medewerkers ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei en dat vervolgens ook eist.
 • Een teamleider die werkt op basis van wederzijds vertrouwen en respect; iemand die ruimte biedt aan docenten en effectief gebruik maakt van de deskundigheid en ervaring van medewerkers op de sector mavo/havo/vwo.
 • Iemand die het belang van een goed leer- en werkklimaat voor leerlingen en medewerkers op de vestiging erkent en hieraan actief een bijdrage wil leveren.
 • Een teamleider die stevigheid laat zien; iemand die in staat is om mensen aan te spreken op de kwaliteit van lessen en taken en docenten laat reflecteren op het eigen handelen.
 • Een teamleider die zichtbaar en toegankelijk is voor leerlingen en medewerkers; iemand bij wie je makkelijk naar binnen loopt; iemand die medewerkers complimenten geeft bij buitengewone prestaties en rekening houdt met individuele verschillen tussen medewerkers.
 • Op Het Erasmus is een teamleider breed inzetbaar: de teamleider kan – indien het schoolbelang daartoe aanleiding geeft – ook op een andere vestiging worden ingezet.
 • Een teamleider die in het managementteam een belangrijke teamspeler is.

Functie eisen

•    Academisch denk- en werkniveau  
•    Een eerstegraads lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs
•    Ruime (tenminste vijf jaar) leservaring in het onderwijs, bij voorkeur in het vwo
•    Hoge affiniteit met didactiek en pedagogisch handelen passend bij deze groep leerlingen
•    Ruime kennis van en visie op ontwikkelingen in het vwo
•    Ervaring met leidinggeven aan docenten, mentoren of onderwijsontwikkelaars, inclusief invulling gesprekkencyclus
•    Aantoonbaar bereikte resultaten met trajecten gericht op onderwijsontwikkeling en systematische kwaliteitszorg
•    Bereidheid om de missie en de kernwaarden van Het Erasmus te onderschrijven

Over Het Erasmus

Het Erasmus is een openbare scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, isk, mavo, havo, vwo en gymnasium. Op Het Erasmus zitten ruim 2.050 leerlingen: circa 570 leerlingen op de sector beroepsonderwijs en 1.480 op de sector mavo/havo/vwo (cijfers schooljaar 2021-2022).

Op de sector mavo/havo/vwo zijn er op alle niveaus mogelijkheden voor de leerlingen om te werken aan specifieke talenten of interesses, er zijn meerdere stromingen waar leerlingen uit kunnen kiezen. Zoals het Technasium, de Bèta Challenge, de Kunststroom, de Sportstroom en Ondernemend Burgerschap.

De school is volop in ontwikkeling en beweging; van de te benoemen teamleider wordt een flexibele houding en actieve bijdrage verwacht bij deze ontwikkelingen, ook als dat betekent dat de context waarin de functie uitgevoerd wordt hierdoor wijzigt.

Meer informatie over de sector mavo/havo/vwo van Het Erasmus is te vinden op www.het-erasmus.nl. Daarnaast is relevante informatie over de school te vinden op de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Scholen op de kaart.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke benoeming voor een jaar met uitzicht op een vaste benoeming van 0,8 - 1,0 Fte. Beloning conform schaal 12 van de cao VO.

Sollicitatie en meer informatie

De sollicitatietermijn van deze vacature is verstreken.
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.