Twee adjunct-directeuren

Heel Nederland, Zuid-Holland
Afgerond
Voor Groene Hart in Barendrecht zijn we op zoek naar twee adjunctdirecteuren.
Afgerond
  • Christelijk voortgezet onderwijs
  • Van praktijkonderwijs tot gymnasium
  • Barendrecht

De kern van de functie

De adjunct-directeur verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, organisatie en personeel stuurt de verschillende bedrijfsprocessen in de school aan, is verantwoordelijk voor de communicatie en houdt zich bezig met de ‘harde’ personeelszaken, bijvoorbeeld werving personeel en formatie. Deze adjunct-directeur stuurt samen met de beleidsmedewerker en de afdelingsleiders die verantwoordelijk zijn voor de brugklassen de leerlingwerving aan.

De adjunct-directeur leerlingzaken en onderwijs is verantwoordelijk voor de (ontwikkeling van de) leerlingbegeleiding en -ondersteuning en samen met de directeur voor de onderwijsontwikkeling. Hij stuurt de verschillende afdelingsleiders aan die de verantwoordelijkheid hebben voor alle leerlingzaken in de afdeling.

Groene Hart

De schoolleiding van Groene Hart bestaat uit de directeur en vijf teamleiders. De teamleiders worden ondersteund door een tiental studiecoördinatoren. In het nieuwe schoolplan is aangegeven dat de organisatie anders moet worden ingericht om de doelstellingen te kunnen realiseren. In de gewenste nieuwe situatie, die inmiddels is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad, bestaat de schoolleiding uit een directeur en twee adjunct-directeuren. Deze adjunct-directeuren hebben de portefeuilles onderwijs en bedrijfsprocessen. Onder deze directie zijn zes afdelingsleiders voorzien. De afdelingsleiders hebben als hoofdtaak leerlingenzaken. Zij geven ook een achttal lessen.

Organisatiestructuur en governance

Calvijn Groene Hart is onderdeel van CVO-Zuid,  een brede christelijke scholengemeenschap in Rotterdam,  Barendrecht en Ridderkerk, waar op verschillende scholen jongeren een perspectief op een goede toekomst wordt gegeven. CVO-Zuid verzorgt onderwijs dat past bij de persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden van iedere leerling. Zo groeien ze op tot zelfbewuste jongeren met oog voor de samenleving waarin we leven. Aan het hoofd van CVO-Zuid staat een tweehoofdige directie. Daarnaast heeft iedere locatie een vestigingsdirecteur. CVO-Zuid bestaat uit een zestal scholen waaronder Calvijn Groene Hart.

CVO-Zuid maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. CVO omvat zeven scholen(groepen) voor voortgezet onderwijs, waarin het onderwijs varieert van praktijkonderwijs tot categoriaal gymnasium. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen. Zij verzorgen op meer dan 37 locaties onderwijs voor ongeveer 21.000 leerlingen. CVO is werkgever voor circa 2.300 mensen. Meer info: www.calvijn.nl

Sollicitatie

De reactietermijn van deze vacature is verstreken.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.