Voorzitter College van Bestuur

logo
Friesland, Heel Nederland
Lopend
Wij zoeken voor Stichting Fierder Onderwijs – een fusie van CSG Liudger te Drachten, Dockinga College te Dokkum en Lauwers College te Buitenpost – een verbindende voorzitter College van Bestuur. Fierder biedt christelijk voorgezet onderwijs in Noordoost-Friesland, één school in de provincie Groningen en een school op Schiermonnikoog.
In procedure
 • Voortgezet onderwijs
 • Noordoost-Friesland
 • Buitenpost-Dokkum-Drachten
Solliciteer nu

De kern van de functie

Opdracht bestuurder:

 • Het realiseren van een breed en uitdagend aanbod van christelijk voortgezet onderwijs in de regio, toegespitst op kwaliteit van onderwijs, goed werkgeverschap en efficiënte bedrijfsvoering;
 • Uitwerking van visie, missie en kernwaarden in samenspraak met schoolleiding, personeel, leerlingen en ouders;
 • Vanuit een heldere toekomstvisie verbinden en uitdagen van medewerkers om uitstekende prestaties te leveren;
 • Het zodanig besturen van de scholengemeenschappen dat enerzijds de scholen kunnen profiteren van elkaars kracht en anderzijds recht wordt gedaan aan hun eigen onderwijskundige profiel.

Wat vraagt Fierder Onderwijs?

 • Bestuurlijke ervaring bij voorkeur in het onderwijs of een sector in het sociale domein;
 • bij voorkeur ervaring met het implementeren van organisatieverandering en leiderschapsontwikkeling;
 • visie op strategisch beleid met betrekking tot systematisch vernieuwen en verbeteren van onderwijs en onderwijskwaliteit;
 • ervaring op het gebied van het vertalen van langetermijnontwikkelingen naar organisatiedoelen en het concretiseren daarvan in beleids- en actieplannen;
 • aantoonbaar maatschappelijk betrokken en in staat om een voor de functie relevant netwerk op te bouwen. Affiniteit met Friese taal en cultuur en betrokkenheid op Noord-Nederland zijn een pre.

Over Fierder Onderwijs

Fierder Onderwijs wil goed en thuisnabij voortgezet onderwijs bieden en streeft naar een uitdagende en inspirerende leeromgeving voor alle leerlingen en medewerkers. Een omgeving waarin leerlingen en medewerkers uitgedaagd worden goede prestaties te leveren. Samenwerking binnen Fierder Onderwijs biedt kansen om efficiency-slagen te maken wat betreft de betaalbaarheid van het onderwijsaanbod en de inrichting van onderwijsondersteunende diensten.

In het schooljaar 2021–2022 staan bij de drie scholengemeenschappen op de laatste teldatum ongeveer 6.350 leerlingen ingeschreven. De drie scholengemeenschappen hebben al enige jaren te maken met een forse daling van het aantal leerlingen (afgelopen 5 jaar ruim 5%). De prognoses voor de komende vijf jaar tonen een jaarlijkse krimp van circa 2%, wat maakt dat Fierder Onderwijs staat voor een uitdagend vraagstuk om de kwaliteit van het onderwijs te behouden op basis van een gezonde bedrijfsvoering. Per 1 april 2022 waren 850 medewerkers (650 fte) aan de drie scholengemeenschappen verbonden.

Wat biedt Fierder Onderwijs?

De nieuw aan te stellen voorzitter College van Bestuur (betrekkingsomvang 1,0 fte) ontvangt haar/zijn arbeidsvoorwaarden conform de CAO Bestuurders VO. De datum van indiensttreding is per 1 augustus 2022 of op een datum zo spoedig mogelijk na deze datum.

Stichting Fierder Onderwijs heeft nog geen eigen website. Voor meer informatie: www.dockingacollege.nl, www.csgliudger.nl en www.lauwerscollege.nl.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken.

Het digitaal informatiepakket kunt u hieronder downloaden. In dit pakket zijn de profielschets en overige relevante documenten opgenomen.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en over de benoemingsprocedure kunt u contact opnemen met Erik Versteege. Hij is bereikbaar op 06–1625 9779 en per mail info@versteege-search.nl.

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.