Voorzitter Raad van Toezicht

logo
Heel Nederland, Overijssel
Lopend
Voel jij je betrokken bij het primair onderwijs en wil je daaraan een bijdrage leveren? Beschik je over ruime ervaring als voorzitter en/of lid Raad van Toezicht en wil je van daaruit meebouwen aan de nieuwe organisatie voor een breed toegankelijk onderwijs in Almelo en Wierden? Dan komen we graag met je in contact.
In procedure
 • Fusiestichting
 • Primair onderwijs
 • Voorzitter Raad van Toezicht 
 • Almelo/Wierden
Solliciteer nu

De kern van de functie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en diens beleid en staat het College van Bestuur met advies terzijde. Naast de wettelijke toezichthoudende taak fungeert de Raad van Toezicht als werkgever van de leden van het college van bestuur. Als voorzitter van de Raad van Toezicht draag je zorg voor de regie op het toezichtproces met de Code Goed Onderwijs voor het PO als basis. 
De voorzitter stimuleert het team toezichthouders tot teamwerk, vervult een leidinggevende rol bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht en bouwt aan een functionele werkrelatie met het bestuur. 

Wat vraagt de fusiestichting OPOA/PCONT?

De fusiestichting OPOA/PCONT vraag van de voorzitter Raad van Toezicht.

 • In staat om integraal toezicht uit te oefenen 
 • Academisch denk- en werkniveau
 • Kennis en ervaring op bestuursniveau 
 • Kennis van de onderwijssector 
 • In staat om op strategisch niveau te opereren
 • In staat om afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren
 • In staat om beoordelen/toezien te combineren met adviseren/stimuleren
 • In staat om besluitvaardig te handelen
 • Beschikt over voldoende tijd en energie
 • Bezit natuurlijk gezag en overwicht
 • Toont leiderschap op een collegiale, bindende en structurerende manier
 • Inzicht en overzicht ten aanzien van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en functie 
 • Vaardigheden een vergadering een vergadering voor te zitten

Over de fusiestichting OPOA/PCONT

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Noord Twente (PCONT) zijn voornemens een fusie aan te gaan, waarmee voor Almelo en Wierden een brede organisatie voor primair onderwijs ontstaat, die ruimte biedt aan ruim 4.000 leerlingen. De Stichting voor openbaar en protestants-christelijk primair onderwijs Almelo-Wierden staat voor kwalitatief goed en passend primair onderwijs in de gemeenten Almelo en Wierden. De beoogde fusiedatum is vastgesteld op 1 augustus 2023. Uitgangspunt is om vóór de genoemde datum de Raad van Toezicht voor de fusiestichting te hebben gevormd. 

Wat biedt de fusiestichting OPOA/PCONT?

De Raad van Toezicht komt ten minste zes keer per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. De Raad van Toezicht overlegt tweemaal per jaar met de GMR en brengt bezoeken aan de scholen die onder de fusiestichting vallen. De voorzitter van de raad ontvangt een bij de functie passend honorarium.

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken.

Een uitgebreid digitaal informatiepakket is hieronder te downloaden.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Klaas Pool, adviseur Versteege Search via 06-20402190 of klaas.pool@versteege-search.nl.

 

 

Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.