Directeur-bestuurder

logo
Heel Nederland, Noord-Holland
Afgerond
Voor het Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland zoeken we een betrokken bestuurder.
Afgerond
 • Voortgezet onderwijs
 • Alkmaar

De kern van de functie

De directeur-bestuurder werkt op de volgende resultaatgebieden:
 • Het bestuur van de vereniging/het samenwerkingsverband
 • Strategische koersbepaling en integraal management
 • Positionering en profilering van het samenwerkingsverband in de maatschappelijke
 • omgeving
 • Geeft leiding en zet de koers uit.
 • Het samen met de onafhankelijk voorzitter voorbereiden van de algemene ledenvergadering

Deze resultaatgebieden zijn nader uitgewerkt in de functiebeschrijving directeur bestuurder in het informatiepakket

Functie eisen

Voor deze vacature zijn de volgende functie-eisen van toepassing:
 • U bent bereid de kernwaarden van het Samenwerkingsverband VO Noord-
 • Kennemerland te onderschrijven.
 • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • U hebt ruime ervaring in een eindverantwoordelijke managementfunctie in het
 • onderwijs of in een met het onderwijs verbonden sector.
 • U hebt ervaring met verandermanagement in een instelling met betrokken
 • professionals.
 • U hebt een duidelijke visie op het systematisch vernieuwen en verbeteren van het passend onderwijs en de kwaliteit van passend onderwijs.
 • U bent bekend met methoden en technieken op het gebied van risicomanagement, interne kwaliteitszorg, planning en control en bedrijfsvoeringsprocessen.
 • U hebt ervaring op het gebied van het vertalen van langetermijnontwikkelingen naar organisatiedoelen en het concretiseren daarvan in beleids- en actieplannen.
 • U beschikt over relevante kennis van de onderwijs financiën.
 • U bent maatschappelijk betrokken, beschikt over een voor de functie relevant netwerk en bent bereid een actieve rol te vervullen in het verbinden van het samenwerkingsverband met relevante stakeholders in het maatschappelijke speelveld binnen het werkgebied van het samenwerkingsverband.
 • U kunt externe maatschappelijke ontwikkelingen vertalen naar impact op het samenwerkingsverband.

SWV VO Noord- Kennemerland

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Noord-Kennemerland (SWV VO Noord-Kennemerland) bestaat uit 9 besturen die samen verantwoordelijk zijn voor 27 scholen. Het samenwerkingsverband verzorgt passend onderwijs voor ruim 15.000 leerlingen en stelt zich
ten doel dat iedere leerling een diploma op zijn/haar niveau haalt of een passende en
duurzame werk- of participatieplek krijgt. Tegelijkertijd heeft het samenwerkingsverband als
vormend doel geformuleerd dat ieder kind zich sterk voelt en een perspectiefvolle toekomst
heeft. Het motto van het samenwerkingsverband zoals verwoord in de missie is: Sterke
kinderen met een kansrijke toekomst. De kerntaak van het samenwerkingsverband is het
realiseren van een dekkend netwerk: een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen, zodat iedere jongere met een extra ondersteuningsbehoefte
een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgt.

Sollicitatie

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken.
Solliciteer nu
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.